Album zpomalených obrazů

„Jsme přesvědčeni, že zpomalení dává prostor reflexi a povzbuzuje schopnost prožitku, intuice a empatie. Jen pokud vystoupíme ze sféry instantních vizuálních vjemů do odlišně strukturované časovosti vjemů sluchových, zjistíme, kam se můžeme dostat, když se zaposloucháme do akordů prostřednictvím geometrické plastiky; když se podíváme na jemnou linii kresby prizmatem šustivých tónů klarinetu; když projdeme barokním zámkem osvětleným zpomalenými zvuky a obrazy,“ říkají kurátoři výstavy Jitka Hlaváčková a Ian Mikyska.

Na výstavě Album zpomalených obrazů vobou patrech i ve sklepích Zámku Troja jsou společně představena výtvarná díla i nahrávky skladeb v provedení Prague Quiet Music Collective, s nímž Galerie hlavního města Prahy na projektu dlouhodobě spolupracuje. Tento ansámbl se pod vedením dramaturga a skladatele Iana Mikysky zaměřuje na současnou hudbu s důrazem na zpomalení, ztišení, kontemplaci a zvýšenou pozornost vůči detailům zvuku. Od určité chvíle se navíc stal součástí koncepce projektu prvek řetězení vzájemných reakcí zvuku a obrazu do pokračujícího dialogu: dvě vizuální umělkyně byly osloveny, aby zareagovaly na skladby vzniklé již v rámci cyklu Nejisté situace.

„Mohlo by se zdát, že název výstavy hovoří pouze o vizuálním rozměru věci. Jenže ono zpomalení je právě to, co do této nejisté situace vnáší hudba znějící z reproduktorů či sluchátek. Hudba, která se nutně vždy odehrává v čase, přivádí naši pozornost k temporalitě, již máme jinak v galerii tendenci ignorovat: jak dlouho trvá, než přijdu k určitému výtvarnému dílu? Jak dlouho se zastavím, než se přiblížím a podívám se na ně zblízka? Kdy pozoruji v pohybu a kdy a na jak dlouho se zastavím? A co se děje, když se pohybuji ‚mezi‘ jednotlivými díly – a tedy zážitky?” dodávají kurátoři.

Pro možnost soustředěného poslechu byla studiem cosa.cz v zámeckých sálech vytvořena série prostředí, vymezující autonomní prostor jednotlivým audiovizuálním intervencím a zároveň vstupující do dialogu s barokním tvaroslovím zámku.

K výstavě vychází malý katalog s ukázkami z autorských partitur. Všechna díla i hudební skladby jsou v katalogu opatřena kurátorskými texty obou autorů koncepce – kurátorky Jitky Hlaváčkové a hudebního skladatele Iana Mikysky, případně autorským komentářem ostatních skladatelů.

Album zpomalených obrazů. Skladby a výtvarná díla z cyklu Nejisté situace

22. 5. – 10. 11. 2024

Galerie hlavního města Prahy

Zámek Troja

U Trojského zámku 1/4, 170 00 Praha 7

Otevřeno: út–čt: 10–18 h; pá: 13–18 h; so–ne: 10–18 h

Kurátoři výstavy: Jitka Hlaváčková, Ian Mikyska

Autoři výtvarných děl: Tereza Bartůňková, Michal Cáb, Václav Cigler, Stanislav Kolíbal, Tom Kotik, Radoslav Kratina, Kristina Láníková, Morgan O‘Hara, Pavla Sceranková, Veronika Svobodová, Jiří Thýn, Jindřich Zeithamml

Autoři hudebních kompozic: Michaela Antalová, Jack Langdon, Sylvia Lim, Ian Mikyska, Marie Nečasová, Kory Reeder, Matej Sloboda, Michal Wróblewski

Interpretace skladeb: Prague Quiet Music Collective (Anna Paulová, Milan Jakeš, Luan Gonçalves, Ian Mikyska)

Nahrávka, mix, mastering: Juraj Mišejka, Filip Beneš

Architektura výstavy: Barbora Šimonová a Markéta Mráčková (cosa.cz)

Grafický design: Miloš Homola

MAG#art2friends