Čistý les pro všechny

Spolek FOR4EST již pátým rokem organizuje projekt Čistý les, který se zabývá právě problémem znečišťování přírody. K lokalizaci míst s odpadky využívá interaktivní mapu. S pomocí školek, škol, táborů, firem i jednotlivců uklízí lesy, aby zůstaly čisté a krásné pro další generace.

Jedním z patronů projektu je i herečka Antonie Formanová

Máte rádi čistý les? Podpořte úklidy přírody libovolnou částkou na Donio: https://www.donio.cz/zatocme-s-odpadky-v-lese. Všechny vybrané prostředky budou využity výhradně na zajištění úklidových akcí, nákup rukavic, pytlů, tašek na třídění, odvoz odpadků-logistiku a osvěty akcí.Kromě úklidů přírody za pomoci školek, škol, firem i jednotlivců, bude dál rozvíjet témata jako je třídění odpadu, recyklace, znečišťování životního prostředí a udržitelný rozvoj. Environmentální programy plánují více rozšírit o globální téma klimatické změny, jejích dopadů na nás, možností, jak jí čelit, a hlavně, co všechno můžeme udělat pro to, abychom ji ještě mohli ovlivnit a doufejme i zvrátit.

Pozitivní účinky lesa jak u dětí, tak u dospělých vedl organizátory k začleňování stále více zážitkových aktivit při pobytu v přírodě. Během let praktikování z těchto forem vykrystalizoval komplexní relaxační program, který se rozhodli nabízet i pro veřejnost. Jedná se o kombinaci několika regeneračních, meditačních a seberozvojových technik.

V tomto školním programu se Čistý les chce dále věnovat sázení stromů ze semen, kterému předchází sběr plodů, které se pak sází. Jedná se o sezónní program. Na podzim probíhá sběr lesních plodů a semen (žaludů, kaštanů, bukvic, ořechů, semen habru, javoru, jasanu, atd.) a na jaře organizátoři vyráží sázet. K sázení stromů nepřistupují pouze jako k nějaké manuální činnosti, ale jako k určitému přírodnímu rituálu, na kterém dětem ukazují přirozený vývoj života v lese.

MAG#art2friends