Co chystá DOX pro rok 2024

Jako první a hlavní projekt letošního roku chystá DOX mezinárodní skupinovou výstavu s názvem KAFKAESQUE věnovanou reflexím díla Franze Kafky v tvorbě současných českých a zahraničních umělců. Výstavu doprovodí série debat s umělci ve vzducholodi Gulliver o vlivu Franze Kafky na jejich tvorbu. Mezi hosty budou například Jake Chapman, Pavel Büchler, Magdalena Jetelová, Mat Collishaw, Douglas Gordon, Nicola Samori a řada dalších českých i zahraničních umělců.  Současně s výstavou bude probíhat série filmových projekcí s diskuzemi ve spolupráci s Edison Filmhub, které se zaměří na kafkovské inspirace ve filmové tvorbě. Projekt bude provázet i řada vzdělávacích programů pro školy a rodiny. DOX připravuje k výstavě také samostatnou publikaci.

Na podzim se v DOXu představí výstavní projekt nobelisty Orhana Pamuka. Ten DOX připravuje ve spolupráci se zahraničními partnery SKD Dresden a Lenbachhaus Mnichov.  V průběhu roku proběhne i řada autorských výstav. Svou tvorbu v DOXu tak představí například malíři Adam Štech, Pavel Forman, Josef Bolf, sochař Stefan Milkov nebo fotograf Jaroslav Brabec.

Důležitou součástí aktivit DOXu je rozsáhlý program vzdělávacích programů pro studenty základních a středních škol, který je zaměřen na rozvoj klíčových kompetencí studentů pro život v 21. století. V době, kdy oficiální školní výuka často nedokáže dostatečně rychle reagovat na výzvy současné společnosti má svou nezastupitelnou roli kreativní vzdělávání, kterému se DOX věnuje už od počátku své existence.

V únoru 2023 byl pro veřejnost otevřen projekt ÚHEL POHLEDU – prostor pro umění a učení; interaktivní výstava věnovaná tématům sociální psychologie, kterým se DOXu v oblasti vzdělávání také dlouhodobě věnuje: chyba, předsudky, algoritmy a další. V návaznosti na zpětnou vazbu od studentů se nová expozice v rámci dlouhodobého projektu Úhel pohledu bude věnovat tématu, které u dospívajících rezonuje – identitě. Vzdělávací expozici zaměřenou na toto téma otevřeme v první polovině dubna 2024.

V září se v DOXu představí 2. ročník Festivalu umění, literatury a vzdělávání FALL, který na palubě vzducholodi Gulliver a v dalších prostorách DOXu nabídne diskuze, autorská čtení, kreativní workshopy, komentované prohlídky výstav i vzdělávací programy pro školy a rodiny. Záměrem festivalu, který proběhne 18. – 22. 9. 2024, je reflexe role literatury v kontextu otázek a témat současné digitální společnosti, podpora čtenářství, propojování české a zahraniční literární scény i literatury a výtvarného umění. Zásadní součástí festivalu budou i letos programy pro školy zaměřené na rozvoj empatie a kritického myšlení prostřednictvím sdílení příběhů. Mezi vzácné hosty prvního ročníku patřil irský spisovatel Colum McCann a hrdinové jeho románu Apeirogon – Basam Aramin a Rami Elhanan. Svou účast na festivalu přislíbil mezinárodně oceňovaný spisovatel, překladatel a esejista Alberto Manguel, jehož knihy Dějiny čtení (1996; česky 2007, 2012), Čtení obrazu (2000; česky 2008), Knihovna v noci (2006; česky 2009) a Cestovatel, věž a červ (2013; česky 2016) jsou známé i českému publiku. Další hosté festivalu budou oznámeni na jaře 2024.

Prostor DOX+ nabídne i letos řadu koncertů soudobé hudby i významných divadelních a tanečních počinů. Už v lednu zde představí francouzský multimediální umělec Franck Vigroux v české premiéře svou novou současnou elektronickou operu The Falls. Stejně jako jeho předchozí realizace vyniká i toto dílo mimořádně působivou hudební i vizuální koncepcí.

V rámci programu živého umění se dále v DOXu představí například jeden z nejznámějších ansámblů současného tance, italský Spellbound Ballet nebo slavné hudební uskupení soubor Percussions de Strasbourg. V reprízách bude nadále probíhat například i kritikou oceňované představení Thin Skin performerky Elišky Brtnické, které vzniklo v koprodukci Centra současného umění DOX.

Rezidenční soubor Centra současného umění DOX Farma v jeskyni odehrál v roce 2023 celkem 13 představení a pro rok 2024 připravuje novou, multimediální premiéru věnovanou globálnímu fenoménu působení dezinformačních kampaní z emotivního a lidského úhlu pohledu.

Rezidenční soubor Centra současného umění DOX Farma v jeskyni v nové autorské inscenaci Viliama Dočolomanského přivádí na scénu příběh inspirovaný novinářkou, která se zabývala kauzou „prvního českého teroristy“. Inscenace Český hrdina otevírá dialog o polarizaci a moci empatie – o tom, jak se vzájemně ovlivňujeme, vytváříme nečekaně silné vazby jak v osobním životě, tak skrze politický marketing. Premiéra v dubnu 2024 divákům přinese dynamickou pohybovou inscenaci nabitou ironií, živou hudbou, a silnou vizuální složkou.

Premiéra inscenace proběhne 26. dubna v 19:00 v Centru současného umění DOX, Multifunkční sál DOX+. Inscenace Český hrdina vzniká za podpory Fondů EHP 2014-2021, Ministerstva kultury ČR a Magistrátu hl. města Praha.

Farma v jeskyni v roce 2024 dále obnoví diváky oblíbenou inscenaci Útočiště a nebudou chybět ani reprízy inscenace Commander.

Program Online Hero vzniká u příležitosti připravované inscenace Český hrdina. Projekt obsahuje workshopy, cyklus diskuzí pro širokou veřejnost, výstavní instalaci a populárně naučná videa. Soubor vyvíjí sérií divadelně-vzdělávacích workshopů pro střední školy, v kterých se bude věnovat politickému marketingu, dezinformacím a vztahu mezi politikem a voličem. Projekt Online Hero byl podpořen Fondy EHP 2014-2021, Ministerstvem kultury ČR, Magistrátem hl. města Prahy, Národním plánem obnovy a Nadací ČEZ.

Youth in the Cave je unikátní divadelně-pohybový kroužek, který mladým talentům zpřístupňuje profesionální tvůrčí principy souboru Farma v jeskyni. Vrcholem programu bude premiéra společné autorské inscenace vzniklé metodou devised theatre. Projekt Youth in the Cave vzniká za podpory Národního plánu obnovy.

MAG#art2friends