Nahlédněte do Domu tanečního umění

„Den otevřených dveří bude zážitkem pro všechny návštěvníky. Na příchozí čekají komentované prohlídky budovy, které nejenže odhalí historii našeho působiště, ale také ukážou, jak se proměnilo v moderní centrum tanečního umění, jež je nyní zázemím pro různé instituce,” uvádí Antonín Schneider, předseda správní rady a manažer Tanečního centra Praha. „Zájemci o studium, kteří hledají kvalitní taneční vzdělání, si budou moci prohlédnout naše sály a vybavení, nahlédnout do teorie i praxe, prohlédnout si prezentace kostýmů, rekvizit a jevištní techniky. Naši pedagogové provedou návštěvníky ukázkami praktické výuky a repertoáru a jsou samozřejmě připraveni zodpovědět veškeré dotazy. A zájemci o studium na konzervatoři budou moci absolvovat i talentové zkoušky nanečisto.”

Den otevřených dveří je jedinečnou příležitostí seznámit se se vzdělávacím programem konzervatoře Taneční centrum Praha, s profesory i studenty školy a získat odpovědi na všechny otázky, které se týkají přijímacího řízení a talentových zkoušek. Součástí odpoledne bude i prezentace Pražského komorního baletu, souborů Balet Praha Junior a Baby Balet Praha a Terpsichore, taneční přípravky konzervatoře.

Taneční centrum Praha, konzervatoř a gymnázium je první vzdělávací a umělecká instituce, která přinesla do české kultury moderní a jazzové taneční techniky a důsledně je propojuje s výukou klasického tance a dalšími oblastmi současného tanečního divadla. Tradice sahá až do roku 1961 – tehdy v undergroundu a později, pod záštitou Univerzity Karlovy a řady zahraničních odborníků, postupně vzniká centrum, které nyní zahrnuje osmiletou konzervatoř a osmileté gymnázium propojené do jedné vzdělávací koncepce doplněné studiem taneční pedagogiky s příslušnou aprobací. Studentská umělecká agentura, Mezinárodní centrum tance, produkuje umělecké soubory Balet Praha Junior a Baby Balet Praha, import a export tvůrců, pedagogů a souborů, pořádá festivaly i workshopy.

Významným cílem centra je podpora všeobecné a odborné vzdělanosti tanečníků, jejich sebevědomé a kvalitní zapojení do interpretační praxe a následně schopnost řízení, produkce uměleckých i společenských organizací a projektů. Centrem prošlo několik stovek tanečníků, kteří pracují v českých souborech (Pražský komorní balet, Balet ND v Praze, Laterna magika a jiné), v zahraničí (Berlín, Frankfurt, Hamburk, Haag, Barcelona, Lisabon, Pécs a další) nebo absolvovali vysoké školy (Univerzita Karlova, HAMU a další). „Lidé z centra“ zastávají významné funkce v českých uměleckých, vzdělávacích a společenských organizacích.

MAG#art2friends