Divadlo Archa se proměnilo na ARCHA+

Na konci roku 2023 skončilo Divadlo Archa v podobě, jakou jsme znali posledních 30 let. Správní rada organizace jmenovala 15. listopadu nové vedení, které připravuje v prostorách budovy Paláce Archa v ulici Na Poříčí multifunkční kulturní prostor ARCHA+. Prostor bude nadále plnit roli stagiony, tedy místa otevřeného pro realizaci i jiným pořadatelům a tvůrcům, naváže na úspěšnou spolupráci s mnoha partnery nejen z oblasti scénických umění a ve své tvorbě nově zaměří pozornost na mladé diváky a tvůrce.

Správní rada Divadla Archa o.p.s. pověřila vedením organizace od 1.1.2024 dosavadního zástupce ředitele Divadla Archa pro program Jindřicha Krippnera a kurátorem programu bude kulturní manažer Štěpán Kubišta, který stojí za projekty jako Nová scéna Národního divadla, Jatka78, Přístav 18600, nebo Fuchs2. Proces transformace na ARCHU+ odstartoval v lednu 2024. Během první poloviny roku dojde k úpravám prostor, které budou mít za cíl prostor více zpřístupnit veřejnosti v průběhu celého dne a uzpůsobit a vybavit jej pro vícežánrovou tvorbu. Od podzimu potom spustí ARCHA+ svůj program na plno.

Autory nové vizuální identity je tvůrčí a partnerská dvojice Anežka Minaříková a Marek Nedelka. Centrálním grafickým motivem nového loga je symbol plus (+), který se do loga propisuje z názvu instituce. Kromě výrazného loga stojí identita na na míru nakresleném písmu Archabeta, které bude v několika řezech použité napříč fyzickými i digitálními výstupy.

ARCHA+ svým prostorem a projektovým přístupem navazuje na roli jedinečné pražské scény pod vedením Ondřeje Hraba, kterému správní rada vyjádřila svůj dík za dlouholeté vedení a zásadní vliv na formování české nezávislé scény. Ondřej Hrab bude ve své tvůrčí činnosti pokračovat s nově založenou organizací Archa – Centrum dokumentárního divadla z.ú.

MAG#art2friends