Drama o hledání svobody v Dlouhé

Bertolt Brecht v temné grotesce V džungli měst předkládá obraz společnosti, v níž jsou všechny vztahy, včetně těch rodinných, podřízeny individuálním zájmům a tržním mechanismům. Expresivním, téměř delirickým jazykem zpřítomňuje momenty apatie a osamění, které člověk v takové společnosti prožívá. Zároveň zobrazuje střet generací, tedy střet, který v posledních letech – bez jakékoli hlubší reflexe – stále zřetelněji definuje veřejnou debatu.

V inscenaci V džungli měst budete mít příležitost vidět poprvé v Divadle v Dlouhé hned několik hostujících herců: v roli Jane Layrryové se bude alternovat Klára Suchá s Markétou Děrgelovou, v roli Pata Mankyho uvidíte v alternaci Dana Kranicha nebo Matěje Nechvátala a alternovat se budou také muzikanti Zayabaatar Ganbold a Huyen Vi Tran.

MAG#art2friends