EVEN ODD metaforou evropské společnosti 

Intermediální umělkyně Milena Dopitová vstoupila na českou výtvarnou scénu začátkem 90. let 20. století, která po roce 1989 otevřela nová témata a možnosti tvorby ve výtvarném umění. Hlavním těžištěm jejích děl se stal zájem o člověka a jeho intimní prožívání každodennosti. Dopitová pracuje s identitami v jednoduchých, až metaforických objektech, a přetavuje tak mnohdy všední účel objektů do hlubšího sdělení. V současné tvorbě Mileny Dopitové rezonuje téma kolektivních sportů a provázání společnosti skrze spolupráci a souhru. Dopitová je představitelka silné generace umělkyň a umělců devadesátých let, její přístup je však velmi vnímavý.

Ten zvolila i pro projekt, který vznikl pro prezentaci českého umění v rámci předsednictví České republiky v Radě Evropské unie a byl prezentován ov prostorách bruselské galerie Bozar. Výstava akcentuje sounáležitost navzdory rozdílnostem v evropské společnosti. Dopitová představuje společnost jako majestátní stavbu. Vazby, jež nás váží dohromady, zajišťují stabilitu celé konstrukce. Zároveň jsou pohyblivé natolik, aby celek mohl být v neustálém pohybu. Ve svých objektech Dopitová poukazuje na rozdílnost, která společnost v širokém slova smyslu charakterizuje. Malá dvorana Veletržního paláce se tak mění nejen na výstavní prostor, ale transformuje se v místo setkávání a vzájemné výměny názorů i prožitků. 

Výstava zdůrazňuje, že právě odlišnost jednotlivých prvků i segmentů společnosti ji posiluje a vytváří vzájemnou harmonii. Ve světě, jehož napětí stále graduje, je podle Dopitové rovnováha privilegiem a empatie spolu s citlivostí jsou hodnotami, které je třeba kultivovat.  

MAG#art2friends