Filmové a herecké kurzy Free Cinema

Free Cinema: vytváří jedinečné filmové a herecké kurzy, které studenty posouvají dál v životních rozhodnutích, kariéře, studiu i v tvůrčí činnosti pro radost

„Dojížděl jsem na kurzy až z Moravy. Tři hodiny ve vlaku tam i zpět. Přesto to byla jedna z mých nejlepších investic v životě,“ říká o filmových kurzech Free Cinema student Lukáš Mach. 

Letos na podzim přichází již jedenáctým rokem s bohatým programem přednášek a praktických lekcí. Součástí této komunity filmových nadšenců může být každý, kdo má touhu se rozvíjet v chápání filmové řeči, má představu o svém vlastním autorském filmu nebo jej láká rozmanitost filmového herectví.

Jak vidět film? je přednáškový cyklus o dějinách filmu a filmové analýze. Je vhodný pro filmové nadšence, jež láká porozumět filmu hlouběji v kontextu historickém, uměleckém nebo filosofickém. Celoroční kurz je doporučován také jako příprava k přijímacímu řízení vysokých škol s uměleckým zaměřením. Přednášky vedou přední osobnosti české kinematografie: Václav Kadrnka, Bohdan Karásek, Tomáš Klein, Tomáš Pavlíček, Jan Vejnar a další. Kurz probíhá od října 2023 do května 2024 v prostorách Kasáren Karlín. 

Jak stvořit film? je praktický kurz pro všechny zájemce o filmovou tvorbu. V tomto celoročním kurzu mají uchazeči jedinečnou možnost zkusit si vytvořit svůj film tzv. od A do Z. Prostřednictvím distribučního projektu Free Cinema Films pomáhá Free Cinema snímkům s jejich další distribucí do českých kin a na filmové festivaly. Proto se již několik krátkých filmů studentů minulých ročníků pyšní oceněním. Za všechny uvedeme úspěšný film Cesta do Kandaháru studenta Petra Vopěnky nebo oceňované filmy Lukáše Macha Počitky či Odcházení. Během kurzu se uchazeči dostanou od hledání námětu, zhotovení literárního a technického scénáře až k samotné realizaci, práci se zvukem, kamerou, střihem a postprodukcí a v tom všem jim budou nápomocí odborníci a pedagogové z FAMU. Kurz Jak vidět film? je k tomuto kurzu zdarma. Kurz probíhá od října 2023 do května 2024 v Pražském kreativním centrum na Staroměstském náměstí, Kasárnách Karlín a Studiu FAMU

Jak hrát ve filmu? je praktický celoroční kurz pro nadšené zájemce o filmové herectví. V rámci intenzivního kurzu, složeného ze série přednášek, filmových ukázek a exkluzivních praktických hereckých cvičení, se studenti budou podrobně věnovat specifikům filmového herectví. Absolventi si z kurzu odnesou množství vlastních natočených etud pod dohledem režisérky Viktorie Rampal Dzurenko, získají nové přátelé a kontakty do budoucna. Zároveň se filmoví herci okamžite uplatní v krátkých filmech studentů z kurzu Jak stvořit film. Kurzisté mají v ceně kurz Jak vidět film. Kurz probíhá od října 2023 do května 2024 v Pražském kreativním centrum na Staroměstském náměstí.

Kurzy budou společně zahájeny premiérou krátkých filmů kurzistů z předchozího ročníku, na kterou jste srdečně zváni a to 17. října 2023 v 18:00 v Kasárnách Karlín.

O Free Cinema
Free Cinema je filmová společnost zabývající se filmovou výchovou, distribucí a alternativními formami práce s publikem. Za deset let své existence uspořádala řadu přednášek, workshopů, seminářů a projekcí pro desítky tisíc diváků a jako producent zaštítila výrobu až osmdesáti krátkých filmů. Pořádá jednorázové i celoroční kurzy pro filmové amatéry. Podporuje rozvoj filmové výchovy na českých školách – pedagogové si mohou vybírat z široké nabídky projektových dnů a praktických workshopů pro studenty. Také sestavuje lukrativní program

MAG#art2friends