GHMP a Signal Festival spojili síly

Spojení dvou renomovaných kulturních institucí – Signal Festivalu, předního producenta současného audiovizuálního, digitálního a konceptuálního umění, a Galerie hlavního města Prahy, jedné z nejvýznamnějších galerií v České republice, slibuje jedinečný předvánoční zážitek. K oslavě svátku svaté Lucie, který je dle lidové pranostiky spojován s nejdelší nocí v roce, rozsvítí unikátní komplex barokního Zámku Troja čtyřmi audiovizuálními instalacemi. „Vždy jsme se snažili o to, aby Zámek Troja nabízel co nejvíce aktivit a byl otevřený – v tom nejširším slova smyslu – pro každého návštěvníka. Vytváříme prostředí, které původní koncept barokního zámku rozšiřuje o současnější formy umění nejrůznějšího typu. Těší nás spolupráce se Signal Festivalem, který do projektu přináší atraktivní změnu žánru,” přibližuje spolupráci Magdalena Juříková, ředitelka GHMP.

Výstavní projekt Svatá Lucie, připravenýhlavním kurátorem Signal Festivalu Pavlem Mrkusem,unikátně propojí současné digitální umění s podmanivou barokní architekturou rozsáhlého komplexu Zámku Troja. Ten po dobu dvou večerů, 12. a 13. prosince ožije apředstaví čtyři instalace, dvě exteriérové a dvě interiérové. „Jsme hrdí, že jsme se mohli spojit s Galerií hlavního města Prahy a rozšířit povědomí o krásách Zámku Troja prostřednictvím digitálního a světelného umění. Tato spolupráce je příkladem našeho dlouhodobého úsilí propojovat historii se současným uměním a těší nás, že se tak děje v jednom z nejvýznamnějších barokních skvostů naší země. Srdečně zveme všechny návštěvníky k předvánoční výpravě za světlem a prožití tohoto neopakovatelného uměleckého zážitku,“ doplňuje Martin Pošta, ředitel Signal Festivalu.

Umělci Chris Salter (CH) a Alexandre Saunier (FR) uvedou na fasádě zámku dynamickou audiovizuální projekci díla SNN#2, která pracuje se vztahem světla a pohybu a byla součástí výstav v několika předních evropských galeriích.

Centrální fontánu zámeckého parku rozproudí site-specific instalace Kolektor od Jana Poše, vycházející z geometrické souměrnosti zámeckých zahrad a reflektující metaforický význam kašny, spojitost vody a energie a jejich proměn v čase.

Prostor hlavního zámeckého sálu a jeho barokní freskovou výzdobu rozehraje světelnými odrazy zrcadlové kinetické dílo Ghost in the Machine od Kláry Horáčkové, které v kombinaci mohutného toku zvuku a obrazu vyvolává až metafyzický prožitek.

V konírně Zámku Troja vytvoří speciální laserovou projekci s názvem Event Horizon Karel Šimek. Dílo svým názvem odkazuje k astrofyzikálnímu termínu, který definuje neviditelnou hranici obklopující černou díru, za kterou se v důsledku extrémní gravitační přitažlivosti nemůže dostat nic, dokonce ani světlo. Zámecká konírna se tak na dva večery promění v pomyslný bod, ze kterého není návratu.

Výstavní projekt Svatá Lucie je realizován díky programu Umění pro město, jehož cílem je podpora současného umění ve veřejném prostoru. Rozšiřuje stávající nabídku GHMP o různé formy interakce a sbližuje barokní a současné umění. „Troja – zámek, zahrada i celé okolí – patří k nejkrásnějším místům v Praze, je to kousek Itálie v srdci Prahy. Můžete tam jenom tak relaxovat nebo – jako během projektu Svatá Lucie, zažívat jiné formy setkání s uměním, a možná nejen s uměním, ale i s něčím, co nás mnohonásobně přesahuje,” doplňuje Helena Musilová, hlavní kurátorka GHMP.

Po oba dny bude možné navštívit také světelný workshop, který bude volně přístupný pro všechny věkové kategorie. Návštěvníci si pod odborným vedením lektorského oddělení GHMP budou moci vyrobit vlastní lampičku nebo se zapojit do experimentální kresby se světlem. Workshop proběhne v Eko-ateliéru, který se nachází ve spodní části zámecké zahrady a má bezbariérový přístup. K odpočinku pak přímo vybízí nově otevřené Bistro Karel, které proměnilo bývalý domek zámeckého zahradníka na gastronomickou oázu.

MAG#art2friends