Historie a současnost ateliéru Kafkárny

Kafkárna je unikátní, takřka sto let starý objekt na pražské Ořechovce, který vznikl pro Kafkovy monumentální realizace (především sochu Jana Žižky na pražském Vítkově). Na začátku 90. let získal ateliér pro studující UMPRUM tehdejší vedoucí Ateliéru sochařství Kurt Gebauer. V posledních letech jsou prostory využívány nejen jako umělecká dílna, ale staly se zázemím Centra umění a ekologie UMPRUM, jehož vznik iniciovali Dominik Lang a Kateřina Vídenová.

Výstava DŮM & ZAHRADA nabízí několik rovin a různých témat. Dokumentuje vývoj a proměny místa i jeho využití. Představuje transformaci prostoru, jeho otevření pro mezinárodní spolupráci, budování komunity kolem zahrady a mapuje také řadu akcí pro místní obyvatele či širokou veřejnost. To vše je podloženo dokumentací zahrnující historické fotografie, videa a především umělecké artefakty spojené s tímto místem. Jmenovat můžeme například drobné plastiky zvířat Bohumila Kafky, které pro výstavu zapůjčila Galerie hlavního města Prahy.  

Kafkárnu lze charakterizovat jako místo plné života a tvůrčího dění. Výstava se tedy neomezuje jen na představení umělecké produkce, ale velký důraz klade i na aktuální kafkárenský program. Atmosféru místa zprostředkují četné doprovodné akce, které se nebudou soustředit jen na samotnou galerii, ale na celou budovu UMPRUM na nám. Jana Palacha. 

„V samotné instalaci i prostřednictvím doprovodného programu chceme nabídnout pohled na Kafkárnu jako na místo setkávání, laboratoř, skrýš i zdroj poznání. Během trvání výstavy dočasně přeneseme kafkárenská témata a aktivity do celé školní budovy tak, aby obrazně prorůstaly všemi patry, a potenciálně i na nám. Jana Palacha zakořenily. Ať už jde o tematické přednášky, semináře a workshopy či například vegetariánské vaření, kadeřnictví nebo jóga.“, říkají kurátorky výstavy Amálie Bulandrová a Kateřina Vídenová. Návštěvníci se mohou těšit na různé kreativní workshopy a dílny, ale i speciální „kafkárenské“ menu ve školním bufetu U Princezny, nebo fotbalový zápas na dvoře sousední Taneční konzervatoře Hlavního města Prahy. 

„Kafkárna je jednou ze tří budov, kterou UMPRUM využívá. Její prostředí a atmosféra samy určují, aby místní aktivity byly zaměřeny více na smysly, přírodu a další skutečnosti, na které v každodenním životě mnohdy zapomínáme“, charakterizuje současnou podobu ateliéru Dominik Lang.   

Výstava vznikala souběžně s přípravou stejnojmenné publikace, kterou zpracovává Centrum umění a ekologie UMPRUM a bude vydána za podpory Fondů EHP a Norska v dubnu 2024 v Nakladatelství UMPRUM.

Sobota 24. 2. / 14 h
Neděle 25. 2. / 19.30 h
Pondělí 26. 2. / 19.30 h
Úterý 27. 2. / 19.30 h
JÓGA NA UMPRUM
Ateliér architektury II, nám. Jana Palacha 80, Praha 1, 1. patro, místnost č. 102
Lektor: Filip Janík


Sobota 2. 3.
13 h
DŮM
(komentovaná prohlídka výstavy)
Galerie UM
Kurátoři*ky: Amálie Bulandrová, Dominik Lang, Kateřina Vídenová
14 – 17 h
PÍSMO & PŘÍRODA
(kaligrafický workshop pro děti)
Ateliér tvorby písma a typografie, nám. Jana Palacha 80, Praha 1, 3. patro, místnost č. 305
Lektorky: Žofia Fodorová, Magdalena Konečná

Pondělí 4. 3.
Úterý 5. 3. / během dne
KAFKÁRNA U PRINCEZNY
(naše vegetariánské pokrmy ve školním bufetu)
Bufet U Princezny, nám. Jana Palacha 80, Praha 1, suterén
Vaří: Marko Čambor, Šenay Kobak, Ondřej Novák, Julie Petrůjová, Kateřina Vídenová, Amalie Bulandrová

Sobota 9. 3.

11 h
ZAHRADA
(komentovaná prohlídka Kafkárny)
Sraz v Galerii UM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1
Kurátoři*ky: Amálie Bulandrová, Dominik Lang, Kateřina Vídenová
14 – 17 h
KOLEKTIVNÍ UBRUS
(výroba ubrusu pro Kafkárnu)
Ateliér ilustrace a grafiky, nám. Jana Palacha 80, Praha 1, 2. patro, místnost č. 203
Lektorky: KNEDLÍK (Františka Iblová, Leona Krlínová, Jantra Šímová, Barbora Žentelová)

Čtvrtek 14. 3. / 18 h
NERŮST V KULTUŘE
(přednáška) 
nám. Jana Palacha 80, Praha 1, 1. patro, posluchárna 115
Přednášející: Šárka Zahálková

Sobota 16. 3.
10 – 19 h
DEKONSTRUKCE ZOO
(facilitovaná procházka s kolektivní rexflexí)
Sraz v Galerii UM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1
nutné rezervovat: katerina.krebsova@umprum.cz
Lektoři: Kateřina Krebsová, Ondřej Sliš
14 – 18 h
SALON UM
(kadeřnictví) 
Ateliér architektury II, nám. Jana Palacha 80, Praha 1, 1. patro, místnost č. 102
doporučujeme rezervovat: @umprum_salon
Mariana Chavíková, Adam Rýznar

Úterý 19. 3. / 18.30 h
KLÍČENÍ /  PO NE-LIDSKÝCH STOPÁCH: POSTHUMANIMUS MEZI TEORIÍ A PRAXÍ (filmový seminář)
Hlinárna, nám. Jana Palacha 80, Praha 1, suterén, místnost č. S20
Přednášející: Tereza Staňková, Jáchym Šidlák

Středa 20. 3. / 18:30 h
KLÍČENÍ / BYDLET V KOMUNITĚ: TVOŘENÍ ŽIVOTASCHOPNÉHO PROSTORU (filmový seminář)
Hlinárna, nám. Jana Palacha 80, Praha 1, suterén, místnost č. S20
Přednášející: Tereza Staňková, Jáchym Šidlák

Čtvrtek 21. 3. / 10 – 16 h
ZAHRADNIČENÍ, OBĚD, FOTBAL
(symbolické vítání jara)
nám. Jana Palacha 80, Praha 1, dvůr
Patrik Platil, Nikola Šmeralová

Sobota 23. 3. / 13 – 16 h
SÁDRA
(materiálový workshop)
Ateliér volného umění III, nám. Jana Palacha 80, Praha 1, 2. patro, místnost č. 207
Lektorky: Šenay Kobak, Natálie Matějková

Čtvrtek 28. 3. / 17 h
STROMY TVOŘÍ LES A TY TVOŘÍŠ STROM
(participativní performance)
Ateliér volného umění I, nám. Jana Palacha 80, Praha 1, přízemí, místnost č. 004
Autoři: Jan Boháč, Jonáš Richter

Vstup na doprovodné programy je zdarma.

MAG#art2friends