Jak (se) učit o filmu?

Přestože je na českých školách již 10 let možné učit filmovou a audiovizuální výchovu, není tento předmět ve školách téměř vůbec rozšířen. Jedním z důvodů jsou právě chybějící učebnice, které by dokázaly pomoci učitelům srozumitelně vysvětlit otázky související s filmovou tvorbu, recepcí a reflexí. Vznik Filmouky je proto splacením starého dluhu vůči našim dětem,“ říká Lucie Hlavicová, předsedkyně ASFAV.

Důvtipný průvodce pro žáky, rodiče i učitele vysvětluje vše podstatné, co je spojeno s filmem a audiovizuální kulturou. Komplexní projekt Filmouky kombinuje tištěnou knihu s webovou multimediální platformou plnou filmových ukázek a skrze srozumitelné texty, pestré grafické zpracování, na němž se podílel i Jaromír 99, a vhodně zvolené příklady chce malým i velkým čtenářům přinést vhled do světa filmu a audiovize. Nabízí přitom jak teorii, tak interaktivní praxi a návody na to, jak „rozumět“ filmu.
Filmouku jsme od začátku připravovali tak, aby navazovala na existující RVP. Současně jsme chtěli, aby byla využitelná jak v samostatném předmětu, tak třeba i v hodinách češtiny, dějepisu, výtvarné výchovy nebo v projektových a průřezových výukách,“ doplňuje za autorský kolektiv Petr Pláteník.

Ve Filmouce se propisuje více než tříletá práce autorského kolektivu, který svůj tvůrčí
potenciál podpořil důkladnou rešerší zahraničních učebnic o filmu. Kniha je od začátku do konce srozumitelně vedena čtyřmi komiksovými vypravěči, a je tedy možné ji využít nejen ve škole, ale i při „samostudiu“ doma. Starší děti jsou schopny do problematiky filmu proniknout zcela samy.

Na zvídavé čtenáře čeká vhled do historického vývoje filmu od bratří Lumièrů až po éru Netflixu, dozví se více o technické přípravě filmu, poznají, jak se ve filmu buduje příběh a napětí, nahlédnou za oponu tvorby filmových triků a seznámí se s nejčastějšími filmovými žánry, jejich specifiky i tím, jak filmaři odhadují divácké nálady a trendy.
Ve Vydavatelství Univerzity Palackého máme rádi knihy, které vycházejí z odborného prostředí, ale zároveň mají reálný praktický dopad mezi čtenáři, na školách zvláště.
Filmouka navíc přináší inovativní a v českém prostředí ojedinělý koncept. I proto nás těší, že jsme mohli v závěrečné fázi do projektu vstoupit a Filmouku pomoct přivést na svět
,“ říká Aleš Prstek, ředitel Vydavatelství UP.

MAG#art2friends