Klub mladých diváků Brno popáté

Projekt propojující řadu nejen brněnských divadel již pátým rokem pomáhá mladým divákům orientovat se v divadelním světě. Vznikl v roce 2019 z iniciativy brněnského HaDivadla za cílem popularizovat divadlo v jeho rozličných formách mladým dospělým. Svým členům nabízí zvýhodněné vstupy na vybraná představení, ale i řadu vzdělávacích doprovodných programů, které pomáhají nacházet nadšení pro uměleckou tvorbu a poznání. 

Za pět let své existence dovedl Klub mladých diváků Brno nabrat stovky členů zejména napříč brněnskými středními školami. Mezi členy se však objevují mladší i starší diváci – pro poznávání divadelního světa není stanovena věková hranice. Inspiraci pro název a samotný princip fungování hledala intendantka HaDivadla Anna Stránská u různých ,klubů mladých‘ z minulosti, například ve světě kinematografie. Cílem projektu v tomto ročníku bude rozvíjet síť propojených divadel a dále napomáhat svým členů v rozšiřování kulturního přehledu.

K historii projektu Stránská říká: „Klub mladých diváků Brno vznikl roku 2019 jako mezidivadelní projekt, který má přiblížit divadlo mladým dospělým a nabídnout jim jednu z kotev v současném světě, nejen v tom divadelním. Za téměř pět let existence klubu se toho ve společnosti událo mnoho, na dospívání v těchto časech jsou kladeny zcela nové nároky. O to důležitější mně přijde myslet na ty, kteří už nejsou dětmi a ještě nejsou dospělými. Přesně to s KMDB děláme. Velké díky všem, kteří vzniku KMDB pomohli a nadále jeho chod podporují – existence našeho klubu je založena na dobré vůli a entuziasmu.“ 

Pokud se člověk chce stát členem KMDB, může se přihlásit kdykoliv během školního roku online i na pokladně HaDivadla v Alfa pasáži. Tam obdrží svou klubovou kartičku a uvítací tašku s různými výhodami, poukazy a dárkovými předměty, které je na pokladně možnost i zakoupit. S kartičkou se potom členové dostanou na vybraná představení uvedená na webových stránkách za zvýhodněnou cenu. V současné době se kromě mnoha brněnských divadel do projektu zapojilo olomoucké Divadlo na cucky, Horácké divadlo Jihlava, Slovácké divadlo v Uherském Hradišti a pražské Divadlo v Dlouhé a Divadlo na Zábradlí. Webové stránky KMDB přitom fungují i jako brožura s informacemi o jednotlivých divadlech a vybraných představeních, pomocí níž se můžou mladí dospělí lépe zorientovat. 

Kromě toho nabízí KMDB i řadu doprovodných programů, které slouží k rozšiřování povědomí o historii i současných podobách divadla, ale i k budování společenských vazeb a poznávání nových tváří. Pořádají se například Divadelní brunche v divadelních prostorách nebo série setkání Kdo dělá divadlo s divadelními profesionály – členové se takto už měli možnost seznámit s Bolkem Polívkou, choreografkou Ladislavou Košíkovou či dramaturgem Janem Šotkovským. Do míst, kterými divadlo prochází v různých formách, se vydávají Prohlídky za divadlem. V prostorách HaDivadla probíhají i vzdělávací přednášky Světem divadla, v nichž divadelní lektoři a teatrologové představují různá témata z historie divadla. V minulosti organizační tým KMDB zorganizoval zájezd do Slováckého divadla a Horáckého divadla Jihlava, kde kromě zhlédnutí představení měli zájemci možnost nahlédnout do divadelních zákulisí. 

Klub mladých diváků Brno vede divadelní lektorka a pedagožka Tereza Chvátalová. K jeho aktivitám dodává: „Na programu máme pestrou škálu inscenací z repertoárů zapojených divadel a mimoto pořádáme spoustu doprovodných událostí, které jsou zdarma a přístupné nejen zapsaným členům. Děláme divadlo co nejdostupnějším a tím podáváme ruku, nikam mladé diváky nevláčíme. Respektujeme jejich individualitu a učíme je orientovat se v divadelní prostředí a vybírat si, co je samotné bude bavit, protože oni už to vědí. Otevíráme možnosti, nabízíme, nasloucháme, a k tomu tvoříme komunitu.

MAG#art2friends