Kurz moderních dějin od největšího odborníka

Pokud chcete pochopit moderní dějiny, čtěte Henry Kissingera

Americký politik, diplomat, poradce šesti amerických prezidentů a nositel Nobelovy ceny míru Henry Kissinger oslavil sté narozeniny. Book Therapy při této příležitosti představuje tři jeho knihy, ve kterých bravurně propojuje teoretické pohledy, politickou praxi i historické zajímavosti. Srozumitelně pro každého.

Umění politické strategie – Henry Kissinger

Detailní analýza kariéry šesti legendárních státníků: Konrada Adenauera, jenž po druhé světové válce přivedl poražené Německo zpět do společenství národů. Charlese de Gaulla, díky němuž se Francie postavila po bok vítězných Spojenců. Richarda Nixona, který vyvedl USA z konfliktu ve Vietnamu. Anvara Sádáta, jenž po čtvrtstoletí konfliktů přinesl na Blízký východ vizi míru. Li Kuang-jaa, který ze Singapuru vytvořil zajištěný, blahobytný a dobře řízený městský stát. A Margaret Thatcher, jíž se podařilo obnovit hrdost a mezinárodní postavení Velké Británie.

Uspořádání světa – Henry Kissinger

Mnohostranný, historickými i politickými souvislostmi podložený pohled na řád světa. Ukazuje, že kořeny současného uspořádání mezinárodních vztahů byly poprvé zformulovány v západní Evropě téměř před čtyřmi staletími na mírové konferenci v německém Vestfálsku.

Umění diplomacie – Henry Kissinger

Kissinger se v jedenatřiceti kapitolách zabývá klíčovými událostmi světových dějin, počínaje dobou kardinála Richelieua přes napoleonské války a velmocenskou rovnováhu devatenáctého století až k dramatům století dvacátého. Líčí i osobní příběhy, které prožil při jednáních se světovými vůdci v roli ministra zahraničí USA.

MAG#art2friends