Letošní Movember: Už máme termín!

Mužské zdraví se podceňuje a mnoho mužů tak umírá předčasně a zbytečně

Stále ve větším počtu se muži ale i ženy v České republice se začátkem listopadu zapojují do osvětové kampaně Movember. Celosvětová měsíční výzva upozorňuje na leckdy až příliš podceňované mužské zdraví, a to zejména v souvislosti s prevencí rakoviny prostaty a varlat. Rakovina prostaty je přitom v České republice nejčastějším mužským nádorovým onemocněním, které se objevuje zhruba u každého devátého muže (11 %). Incidence nemoci je navíc v ČR o 18,6 % vyšší, než je průměr zemí EU. V žebříčku nejvyššího výskytu nádorů varlat pak Česká republika zaujímá celosvětově 7. místo a neúprosnou diagnózu si každoročně vyslechne zhruba 500 převážně mladých mužů.

Oba druhy nádorů jsou při včasném záchytu velmi dobře léčitelné. Ovšem podstatný je právě onen včasný záchyt související s prevencí. Dlouhodobě se očekává, že počet případů karcinomu prostaty se do roku 2030 ještě zdvojnásobí,” říká prof. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D., MBA, přednosta Urologické kliniky Thomayerovy nemocnice v Praze, předseda a zakladatel Nadačního fondu Muži proti rakovině.

Osvětová akce je spojená i se svébytným způsobem fundraisingu, který reflektuje mužskou hravost i přirozenou soutěživost. Listopadový fundraising tak má svá pravidla, kapitány, týmy, žebříčky a samozřejmě i vítěze. Prostředky vybrané v České republice jsou prostřednictvím Nadačního fondu MUŽI PROTI RAKOVINĚ použity na nákup přístrojového vybavení pro uroonkologická pracoviště po celé ČR, zdravotní a osvětové programy a výzkum. „Získávání finančních prostředků je nedílnou součástí každého Movemberu, ovšem není to zdaleka jen o penězích. Za mužské zdraví bohužel pravidelně bojujeme i s předsudky. Muži ze své podstaty totiž o svých zdravotních potížích odmítají mluvit, prevenci podceňují, stydí se a případnou lékařskou pomoc často vyhledají, až když je příliš pozdě,“ říká Jirka Hofreitr, koordinátor Nadačního fondu MUŽI PROTI RAKOVINĚ a kampaně Movember v ČR, který je zároveň i autorem několika kampaní nadačního fondu usilujících o proboření zmíněných tabu.

Jedním z hlavních témat letošní kampaně bude mimo osvěty i blížící se spuštění plošného screeningu, po kterém organizátoři Movemberu dlouhodobě volali. „Cílem programu je využít jednoduchý, levný a dostupný marker, kterým je PSA (prostatický specifický antigen), a to co nejefektivnějším a nejbezpečnějším způsobem. Tento můžeme použít pro rozhodnutí k dalšímu došetření, např. i za použití magnetické rezistence, případně biopsii, a eliminovat tak přechod karcinomu do už klinicky rozvinutého stadia s náročnou léčbou a špatnou prognózou,” říká MUDr. Marcela Koudelková, koordinátorka programu časného záchytu karcinomu prostaty z Národního screeningového centra ÚZIS ČR.

Velká část zapojených mužů si během měsíce listopadu pěstuje knír. Ten je od počátku symbolem celosvětové kampaně Movember a vychází z něj i samotný název akce, který je kombinací dvou anglických slov MOustache (knír) a NoVEMBER (listopad). Typicky maskulinní symbol kníru se tak po dobu jednoho měsíce stává ideálním nástrojem vzbuzujícím otázky nejbližšího okolí, čímž poskytuje nositeli příležitost k potřebné osvětě. Mimo apelu na prevenci rakoviny prostaty a varlat se kampaň Movember věnuje i podceňovanému psychickému zdraví či nedostatku pohybu, se kterým se většinová společnost potýká a které je častým důsledkem mnoha civilizačních chorob.

Nebezpečí rakoviny prostaty se týká zejména mužů nad 50 let věku, pokud není nemoc součástí rodinné anamnézy. Oproti tomu rakovina varlat ohrožuje mladší věkovou skupinu, v níž k té nejrizikovější patří muži ve skupině 15–40 let.

Národní screeningové centrum (NSC)

MAG#art2friends