Mezinárodní projekt UMPRUM a berlínské UdK

Do projektu Exploring Sound Fields se zapojili vybraní studující z Ateliéru designu a digitálních technologií, Katedry volného umění UMPRUM a Katedry generativního umění / počítačového umění Institutu pro časová média na UdK Berlín. V dubnu proběhlo v Praze několikadenní intenzivní setkání, kdy si účastníci vzájemně prezentovali své práce a následně experimentovali s performancí, senzory, generováním zvuku a jeho transformací do vizuálních podob.

Zabývali se otázkami, k čemu hudbu (chápanou v nejširším možném pojetí) využíváme, jak na ni reagujeme, kde a v jaké podobě se s ní setkáváme. Společně vytvořili platformu, kde je možné rozvíjet inovativní umělecké postupy s analogovými a digitálními médii a zároveň je realizovat. Zaměřili se nejen na hudbu a vizuální umění, ale i obecněji na vzájemné působení performativity a zvuku v prostředí, které nás obklopuje.

Následně se rozdělili do skupin a začali pracovat na několika instalacích, které budou k vidění právě na výstavě Exploring Sound Fields: Imaginary Workspace. Katedra volného umění přispěla performancí Imaginary Workspace, která bude k vidění v den zahájení ve čtvrtek 23. května. Imaginary Workspace inscenuje spekulativní pracovní proces, jehož hlavním motivem je vzájemná konsenzuální manipulace s tělesnou vahou v horizontálním i vertikálním směru.

Výstava Exploring Sound Fields, která vznikla i za podpory Českého centra Berlín, nabídne širokou škálu prací pracujících a experimentujících s propojením zvuku a obrazu. Zaujme nejen díly využívajícími nejnovější technologie a sofistikované technické zpracování, ale i performancemi vedoucími k hlubšímu zamyšlení. 

Exploring Sound Fields: Imaginary Workspace
Česko-německý projekt a výstava

23. 5.-12. 6. 2024
Vernisáž a živé vystoupení: čtvrtek 23. 5. 2024 od 19 hodin 

BHROX bauhaus reuse, centrální ostrůvek (kruhový objezd), Ernst-Reuter-Platz, Berlín (Přístup je možný pouze přes stanici metra Ernst-Reuter-Platz, výstup pěším tunelem směrem k centrálnímu ostrůvku)

Projekty a studující:
Plug-in – Yaroslava Shylyk, Jáchym Kartous, Leon Eckard, Luis Küffner, Kuntay Seferoglu
Exposure – Jiawen Wang, Muyang Lyu, Shu Ching Chon, António Duarte, Tereza Válková, Luis Brunner
Momentaufnahmen – Jin Jing, Josephine Biggs, Tara Jenkins
Imaginary Workspace (performance) – Lucie Vrbíková, Jeongsoo Lim, Daniel Altera, Emma Kabešová, Mariana Bouřilová, Beata Kotrášová, Jonáš Richter

Pedagogické vedení: Jan Netušil a Jiří Hölzel (Ateliér designu a digitálních technologií UMPRUM), Sláva Sobotovičová a Anna Witt (Ateliér s hostujícím umělcem, UMPRUM); Alberto de Campo (UDK), Bruno Gola (UDK)
Spolupráce: Natálie Portíková (lektorka programu), Peter Winter a Robert Huber (BHROX bauhaus reuse), Simona Binko (České centrum Berlín)
Grafika: Kryštof Novák

Výstava je realizována v BHROX bauhaus reuse – městské laboratoři a transdisciplinárním centru, založeném projektovou kanceláří zukunftsgeraeusche a financovaném okresem Charlottenburg-Wilmersdorf, ve spolupráci s UdK Berlin, technickou univerzitou TUB Berlin a mnoha dalšími partnery.

Projekt Exploring Sound Fields – Imaginary Workspace je kofinancován Česko-německým fondem budoucnosti.


Iniciátorem spolupráce na projektu Exploring Sound Fields mezi UMPRUM a BHROX/UdK je České centrum Berlín.

MAG#art2friends