Místečko představuje „offlinecore“

Prostřednictvím uměleckých děl různých autorů a medií „offlinecore“ spíše vyvolává otázky, než poskytuje odpovědi. Je hledání odpojení skutečnou snahou o autenticitu, nebo jen další formou úniku? Cílem výstavy není přinést jasnou odpověď, ale naopak vybízet návštěvníky, aby tyto otázky prozkoumali sami optikou umělců, kteří se potýkají právě s těmito dilematy.

Díky interaktivním dílům doplněným o tradiční média si „offlinecore“ klade za cíl podnítit konverzaci o tom, jak se orientujeme v síťovém časoprostoru a co znamená najít samotu ve světě, ve kterém jsme jen zřídkakdy sami.

Ať už jste digitální domorodec, skeptik věku sociálních médií nebo někde mezi tím, „offlinecore“ nabízí chvíli k zamyšlení nad tím, co pro vás znamená být online. Pro více informací navštivte https://mistecko.art nebo na Instagramu: @mistecko_praha.

Místečko je zasazeno do pulzující pražské kulturní scény a nabízí umělcům platformu pro zkoumání a zpochybňování aktuálních problémů. Místečko představuje díla, která zvou diváky, aby se blíže podívali na svět kolem sebe, ptali se a zamýšleli se nad proudem každodennosti.

MAG#art2friends