Multimediální dekonstrukce expedice na Blaník

Prvotním impulsem pro vznik inscenace byla legenda o blanických rytířích, na jejímž pozadí jsme se zabývali tématy jako je apokalypsa, truchlení, vlastenectví, paměť, krajina nebo vzpomínky. V inscenaci utváříme svět, ve kterém není jisté, jestli nejhůř už bylo, je, nebo teprve bude,” popisuje Michaela Čajkovičová, jedna z režisérek inscenace.

Multižánrovost a multimedialita jsou pro nás cestou k rozšíření nejen diváckého zážitku,” popisuje režisérka Alexandra Reljićová. Projekt totiž vzniká na základě dekonstrukce expedice na Blaník, kterou inscenační tým v počátku zkoušení podnikl a zaznamenal pomocí různých médií, jakými jsou fotografie, zvukové záznamy, deníky nebo kresby. V rámci procesu zkoušení se kolektiv dále zabývá přenosem těchto materiálů do specifických podmínek divadelního prostředí. “Zajímalo nás, jak mohou různé dokumentární nebo asociativně nasbírané materiály koexistovat a zda mohou divákovi umožnit truchlit nad světem, který už možná dávno zanikl,” doplňuje režisérka.

Inscenační tým využívá dokumentární materiály jako prostředek k mystifikování a rozšiřování magického světa mýtu, kterým se nechal při tvorbě kolektivní autorské inscenace inspirovat. Objevování performativity těchto pro divadlo netypických materiálů se stalo stěžejním bodem pro vznik scénického tvaru. Ten divákovi nabízí proniknutí do témat, jakými jsou naděje, emoční úleva a truchlení, což autorstvo pojmenovává jako procesy nutné k tomu, aby se člověk mohl v životě posunout dál.

Téma apokalypsy je pro nás hyperbolou k tomu, jakým způsobem vnímáme současný stav věcí,” komentují režisérky způsob, jakým v inscenaci reflektují aktuální dění skrze archetypální příběh o rytířích, který se objevuje v dílech, jako jsou například Staré pověsti české Aloise Jiráska nebo Blaník, hora tajemná od Jarmily Svaté.

Vstupenky jsou k dostání buď online na www.divadlodisk.cz nebo v pokladně divadla (ve všední dny od 17:00 do 19:30 a o víkendu vždy hodinu před představením). Základní vstupné stojí 200 Kč, zvýhodněné vstupné 100 Kč (pro studenty, seniory a ZTP).

MAG#art2friends