Německé drama vítězem Evropské filmové ceny diváků

Další čtyři filmy nominované na tuto cenu byly: “20 000 Species of Bees” španělské režisérky Estibaliz Urresola Solaguren, “Fallen Leaves”  finského režiséra Akiho Kaurismäkiho,  “On the Adamant” francouzského režiséra Nicolase Philiberta a “Smoke Sauna Sisterhood” estonské režisérky Anny Hints.

Vítěz z nominovaných filmů, které jsou nejprve vybrány panelem filmových profesionálů, je vybrán společně členy Evropského parlamentu a veřejností prostřednictvím hodnocení, přičemž každý z nich má 50% váhu na konečný výsledek.

Od roku 2020 je Cena LUX pro evropský film udělovaná publikem Evropským parlamentem a Evropskou filmovou akademií ve spolupráci s Evropskou komisí a sítí kin Europa Cinemas, aby pomáhala podporovat a distribuovat evropské filmy s vysokou uměleckou kvalitou, které odrážejí kulturní rozmanitost v Evropě a mimo ni a které se dotýkají témat společného zájmu, jako jsou demokracie, lidská důstojnost, rovnost, nediskriminace, inkluse, tolerance, spravedlnost a solidarita.

MAG#art2friends