Nová sezóna na Zámku Troja

„Chceme přiblížit baroko a jeho kouzlo i relevanci dnešnímu publiku. Usilujeme rovněž o nové formy spolupráce jako příklad aktivního uvažování o možném využití kulturního dědictví, kterému je věnována maximální péče z hlediska ochrany, ale které je zároveň využíváno kreativním a inovativním způsobem,” uvedla iniciátorka projektu Helena Musilová, náměstkyně pro odbornou činnost a vedoucí oddělení sbírek GHMP.

V nové sezóně 2024 GHMP připravuje v rámci projektu Labyrint několik programových aktivit, jejichž společným jmenovatelem jsou témata související s barokem a barokní kompozicí, ale i sbližování umění, přírodní krajiny a životního prostředí v souvislosti s aktuálními společenskými tématy. S novou sezonou rovněž vzniká také nová vizuální identita a navigační systém, jehož autory jsou grafické studio Anymade a Jakub Pollag ze zeitgeist.limited.

Tyto aktivity navazují na projekt Bio Troja a sérii pilotních projektů zaměřených na jedinečný charakter této barokní památky, ale i na situaci kolem životního prostředí a změn klimatu. Záměrem celého konceptu je rozvíjet tématiku uvědomělé ochrany památek, kulturního dědictví, udržitelnosti ve městě i smysluplného trávení volného času.

Ve spolupráci s nezávislým divadelním uskupením Loutky bez hranic pro vás u příležitosti Víkendu otevřených zahrad přinášíme interaktivní výtvarně-divadelní instalaci Včely o fascinujícím světě společenství včel medonosných, které připravil divadelní spolek Loutky bez hranic. Nevšední zážitek je určen pro rodiny s dětmi, žáky, studenty, dospělé, jinými slovy pro všechny, kteří se zajímají o včely a přírodu kolem nás. 

V rámci festivalu TANEC PRAHA 2024 vás zveme na otevřenou lekci mezinárodního projektu Dance Well do areálu Zámku Troja. V rámci projektu Dance Well pořádá Tanec Praha pravidelná setkání s tancem určená nejen těm, kterým vstoupila do života Parkinsonova choroba či jiné pohybové omezení. Lekce jsou pro všechny, kterým leží na srdci péče o sebe i společenskou soudržnost. Setkání vedená týmem speciálně vyškolených profesionálních umělců se konají každé úterý v nedivadelních inspirativních prostorách. Jejich cílem je stimulování nejen těla, ale i mysli.

Triomphez je třetí hudebně-divadelní projekt sboru Veselé chvíle (DAMU) inspirovaný barokní epochou, který pro letní sezónu Zámku Troja připravily režisérka Anna Datiashvili a sbormistryně Veronika Holcová. Sbor Veselé chvíle pracuje s prvky barokní hudby a divadla, a snaží se neobvykle aplikovat tyto principy na formát sborového tělesa a zpěvu. To vše s důrazem na site-specific tvorbu v barokním prostoru, kterým je Císařský sál Zámku Troja. Repertoár zahrnuje díla autorů jako Georg Friedrich Händel, Johann Sebastian Bach nebo Jean-Baptiste Lully.

Lekce jógy uprostřed barokní zahrady zahájíme 20. června ku příležitosti vítání slunce během nejdelšího dne v roce, na letní slunovrat a zároveň tak o den dříve oslavíme mezinárodní den jógy. Nachystali jsme pro vás v průběhu června a července dvě ranní lekce, dvě odpolední i s hlídáním pro děti od 6 let v kreativní dílně eko-ateliér a jednu devadesátiminutovou lekci od 18 hodin. Lekcemi vás provede zkušená lektorka Klára Janíčková ze studia Yoga4Yogi.

Série tří hudebních eventů s názvem Opulence, odkazující na hedonismus a velikášství, které se prolíná v umění od baroka až po současnost, proběhne během tří letních večerů v areálu Zámku Troja ve spolupráci GHMP a Radia Wave. První set se bude věnovat velkoleposti současného popu a boji za rovná práva, druhý bude zkoumat propojení baroka a rapové kultury a třetí se zaměří na hojivou sílu varhanního zvuku. Těšit se můžete na koncerty a tematické debaty se zajímavými hosty. 

Kniha, která ještě nemá jméno

Galerie hlavního města Prahy ve spolupráci s nakladatelstvím Jakost během roku připravuje s kolektivem 15 autorek a autorů ve věku od 12 do 17 let knihu, kterou by tito mladí autoři a autorky sami/y chtěli/y číst. Projekt probíhá pod vedením nakladatelky Jany Kostelecké (jakost.net), ilustrátorky Silvie Luběnové (silvielubenova.com), grafiků Michala Chodaniče a Magdalény Lindaurové (kapitola.net) a s podporou odborných poradců formou víkendových workshopů a výsledkem bude nová publikace.

Spolupráce s Českou zemědělskou univerzitou v Praze

Studenti Fakulty lesnické a dřevařské absolvují praxi v jabloňovém sadu a areálu barokní zahrady pod odborným vedením s cílem sad revitalizovat. Dalšími plánovanými aktivitami je zpracování závěrečných prací studentů se zaměřením na péči o barokní zahradu. „Jsme přesvědčeni, že vzájemná spolupráce bude velkým přínosem zejména pro naše studenty programu Systémová arboristika,“ upřesňuje Radim Löwe, proděkan pro vnější vztahy a marketing FLD ČZU.

MAG#art2friends