O Politice (nejen) pro mladé

Zájem o politiku je (nejen) mezi mladými lidmi v Česku nízký. A to je škoda, vždyť právě politika ovlivňuje život každého z nás dnes a denně. Kniha Politika (nejen) pro mladé se snaží čtivou, atraktivní formou vyvracet mylné mínění, že politika je něco vzdáleného, složitého, špinavého či dokonce nedůležitého. Čtenářům odpovídá na časté otázky: Proč je důležité se zajímat? Jak je možné se zapojit? Kde hledat informace? Ve třinácti přehledných kapitolách najdete vysvětlení, jak funguje dnešní rychlý svět plný informací i dezinformací, a dozvíte se o mnoha aktuálních ožehavých tématech.

Knížka Politika nejen pro mladé (PNPM) je pomocníkem pro pochopení světa informací. Objektivní a přívětivou cestou ilustruje, že každý se může zajímat, zapojit a posunout to tady. Věříme, že po přečtení bude každému jasné, že máme nějakou politiku, jaké máme politické strany, instituce, že máme hlasovací právo a k volbám tak budeme moci chodit s čistší hlavou,” říká Matyáš, člen PNPM a spoluautor knihy.

Rozhovor se spoluautory knihy

Politika (NEJEN) pro mladé – proč “nejen” pro mladé? 

Původní myšlenka zakladatele byla tvořit platformu pro jeho vrstevníky, aktuálně přínos poskytuje i dalším. Mladí tu z nás ale budou nejdéle a na nich stojí, jak to tu bude vypadat v budoucnu.

Pro prezentaci postojů jste vybrali digitální formu, on-line formu komunikace, která je (zejména pro mladé lidi) velmi atraktivní. Proč  tedy “staré” medium tedy kniha?

Snažili jsme se vytvořit rámec, který lidem pomůže. Knížka je interaktivní, obsahuje například i spoustu QR kódů s odkazy.

Kniha vznikla ve spolupráci s více autory. Jaká byla jejich role a přínos při psaní jednotlivých kapitol? 

Počátek tvorby knihy by se dal popsat jedním slovem  “chaos”. Později se Ondra chytil kormidla, začala se jí dávat struktura.  Všichni autoři jsou studenti s rozdílným zaměřením, zkušenostmi a každý je z jiného města. Zajímavostí  je také to, že celá knížka vznikla v digitálním prostředí – on-line schůzky, porady i revize .

Kniha, stejně jako celý spolek PNPM, nerazí žádný názorový proud a je otiskem různorodých textových formátů každého z autorů. Svým způsobem reflektuje jednotu v rozmanitosti.

Proč by  “nejen” mladý člověk měl knihu číst? Co by si měli čtenáři odnést po jejím přečtení ?

Čtenář zjistí, že to, kde žije, není nijak dané. Nic nemusí nutně trvat a není nic, co by se nemohlo změnit. Je nutné se o to starat a zajímat se. Kniha dává základní přehled o tom, o co je dobré a jak se vůbec začít zajímat, ukazuje také, jak co funguje. Připomíná čtenářům, že nejsou “jedním z davu”, ale že každý jednotlivec je důležitý, má možnost se zapojit a posunout to tady – a to jak politicky, tak nepoliticky.” 

… a PS je naše „A2F otázka”: pamatujete takovou tu dětskou hru „země / město / jméno/ zvíře / věc”? Upravili jsme ji na „země / město/ jméno / zvíře / věc / art” a prosíme vás oba o bezprostřední reakci bez velkého přemýšlení…

Ondřej: Země: Norsko, město: Třebíč (protože to je moje město), jméno: Igor, zvíře: delfín, art: Miley Cyrus, věc: kelímek

Matyáš: Město: Brusel, země: nejradši bych řekl EU (aby to bylo jednodušší), jméno: Roosevelt, věc: kniha, art: Rammstein

V rozhovoru odpovídali dva členové spolku PNPM, kteří jsou také spoluautory knihy. 

Matyáš Baloun

Magisterský student mezinárodních vztahů na ZČU. V projektu dlouho řídil chod samotných příspěvků – jaká témata zpracovávat, proč, kdy a kým. Aktuálně už jen tvoří příspěvky – především témata zahraniční politiky. V knížce zpracoval zejména historii a Evropskou unii (to jsou pro něj osobně, společně s bezpečností a kyberbezpečností, témata zásadní).

Ondřej Kaška

Student práv, v současnosti člen užšího vedení spolku, spoluvytváří obsah na IG, spolupořádá offline akce a jezdí na workshopy do škol. V knize je součástí ve výsledku něco málo přes poloviny kapitol, ale nejbližšími tématy pro něj jsou lidská práva, demokracie, občanská společnost, ale také ženy v politice nebo klima.

Autorka rozhovoru: Veronika Trávníková

MAG#art2friends