Paralýza sněním


Adéla Vávrová, již od svého mládí fascinována uměním, přináší do popředí diváckého zájmu svůj unikátní pohled na svět snů, emocí a postupného rozkladu ega. Její umělecká cesta začala už na druhém stupni základní školy, kde objevovala tajemství uměleckých knih a začala se aktivně zapojovat do tvorby, postupně experimentujíc s expresivní malbou a různými technikami.

S použitím kombinace akrylových a olejových barev vytváří díla, která jsou prožitkem, vyprávějícím příběh života, smrti a osobních pohnutek. Inspirace čerpá z nejrůznějších zdrojů a významných uměleckých zážitků, což se odráží v temné a silné atmosféře jejích prací. Adéla Vávrová se stává prostředníkem mezi svým vnitřním světem a divákem, povzbuzujícím k hlubokým úvahám nad vlastními pocity a stavem mysli. Vstupte do světa Adély Vávrové a zažijte jedinečný taneček emocí a barev, kde umění a realita splývají a vytvářejí neopakovatelný zážitek.

MAG#art2friends