Poslední výstava v Galerii Vltavská

Eva Truncová a Monika Přikrylová se skrze svou intervenci vypořádávají se změnami na území Vltavské s cílem poukázat na způsob, jakým se u nás chováme k poválečné architektuře. Navzdory pozitivnímu hodnocení odborné veřejnosti, která argumentuje architektonickými kvalitami těchto budov ve snaze předejít jejich bourání, demolice cenných stavebních památek nadále pokračuje. Podobný osud čeká i stanici metra Vltavská, která částečně zanikne kvůli urbanistickému řešení nové pražské filharmonie.
Ve svém spekulativním návrhu revitalizace této stanice a jejího okolí autorky přebírají a imitují rétoriku soudobých architektonických projektů s cílem prezentovat původní návrh perspektivou současných zobrazovacích technik a 3D vizualizací. Bez ambicí hodnotit plánovaný záměr tak chtějí poukázat na problematiku ochrany a kvality poválečných staveb.

A proč je tato výstava poslední ze série? Projekt byl od začátku koncipován jako dočasný, a nyní, když je rozhodnuto, že v dohledné době se budou zdi výstavního prostoru bourat, nadešel čas, aby galerie uvedla poslední výstavu. Všechny změny jsou spojeny s plošnou transformací tohoto území – od nové čtvrti v Holešovicích-Bubnech po Vltavskou, kde vznikne kromě nové pražské filharmonie i nový dopravní uzel.

„Galerie Vltavská je pro nás srdcovým projektem, protože je spojen s úplnými začátky programu Umění pro město i se začátky spolupráce GHMP a Dopravního podniku. Výstavou Co bude, Vltavská? se s Vltavskou loučíme a symbolicky ji předáváme k jejímu dalšímu rozvoji. Za tři roky se nám podařilo prostor obohatit o několik uměleckých intervencí a částečně tak proměnit jeho účel. Snad si uchová svůj ráz a bude dál sloužit i jako místo pro umění,“ uzavírá vedoucí oddělení správy veřejné plastiky GHMP Marie Foltýnová.

MAG#art2friends