Prostor ARCHA+ nabídne divadelní i hudební program

V první polovině roku bude program tvořen zejména divadelními představeními a koncerty pořádanými ve spolupráci s partnery. Na začátku února se již tradičně v prostorách ARCHY+ odehrají Ceny české filmové kritiky.

Následovat bude inscenace belgického novocirkusového souboru Les Vélocimanes Associés s názvem Der Lauf v rámci festivalu Cirkopolis. V únoru se ARCHA+ stane jednou ze scén festivalu Malá inventura s networkingovým i tanečním programem. V březnu prostor uvede reprízy choreografie Sylvy Šafkové a 420PEOPLE  HeArt of Noise a jaro v ARŠE+ přivítá Yann Tiersen.

V dubnu dorazí do ARCHY+ hosté z Brna. Divadlo Husa na Provázku představí pražskému publiku ve víkendové přehlídce svou novou tvorbu a HaDivadlo přiveze inscenaci Jenom konec světa v režii Ivana Buraje.  

Od nové sezóny potom dostane prostor i vlastní tvorba ARCHY+, která zaměří své síly na to, aby zaujala mladé diváky v rozmezí 15 – 29 let. Celá koncepce začala odspodu, tedy výzkumem divácké skupiny, který zjišťoval, jakou roli hraje divadlo v životech těch, jimž dnes říkáme generace Z. V rámci několika seminářů nazvaných RešeršeZ organizovaných v průběhu roku 2023 se autoři projektu za pomoci zástupců této generace, ale i odborníků s ní pracujících či ji zkoumajících, snažili přijít na to jaká témata je zajímají, jak tráví volný čas, jakou kulturu vyhledávají nebo jakým způsobem čerpají informace.

Základní témata na kterých budou z počátku projekty ARCHY+ stavět jsou technologie a inovace, klimatická krize a identita. Témata byla vybrána právě na základě průzkumů zájmu cílové skupiny. Před několika týdny proběhla v prostorách divadla konference Culture For Future, nové iniciativy založené ARCHOU+, které se zúčastnila stovka aktivních tvůrců, aby se na příkladech ze zahraničí dozvěděla o způsobech zapojení tohoto tématu do své tvorby. „Pokud chcete zaujmout mladou veřejnost, nemůžete tvořit pro ni, ale s ní.“ shrnuje akci Štěpán Kubišta. Projekty tak budou velmi často postaveny na principu tzv. “open callů”, jejichž prostřednictvím bude cílová skupina vyzývána k participaci. 

MAG#art2friends