Říjnové tipy z divadla PONEC

Premiéry GEO, Callin’ Gaia a další zdařilé taneční inscenace

První říjnovou premiérou v PONCI – divadle pro tanec bude v sobotu 7. října GEO z dílny tvůrčí platformy Temporary Collective, kterou založily režisérka Petra Tejnorová spolu s tanečnicí a choreografkou Terezou Ondrovou. Tělo, budova, pozemek. Vše má svou minulost, vše má svůj vlastní rytmus. Jedno ovlivňuje druhé. PONEC je pražské divadlo stojící na skalním podloží, které před 1 000 lety zformovala Vltava, řeka, která je od PONCE vzdálená jeden kilometr. Tereza Ondrová na tomto podloží tančí už 25 let. Svoje první sólo V PONCI tančila na symfonickou báseň Vltava. Choreografie, kterou v současné době zkoumá pro GEO, je topografií všech těchto vrstev. Prostřednictvím tance a pomocí geofonu nás země pod námi a tělo nad ní provedou krajinou, kterou všichni obýváme. Inscenace vznikla v koprodukci s divadlem PONEC a festivalem 4 + 4 dny v pohybu.

Temporary Collective se v PONCI usídlí mimořádně na celý měsíc. Kromě čerstvé novinky GEO uvede v říjnu také INSECTUM in… Prague – 17. 10., Call Alice – 19. 10. a SAME SAME – 24. 10.

Věra Ondrašíková & kolektiv se v PONCI představí 16. října s oceňovanou inscenací Witness. Stromy, zdánlivě statický objekt pevně zakořeněný v zemi, se v choreografii Věry Ondrašíkové stávají partnerem tanečníka, ale taky jeho synonymem. Skutečné stromy přenesené na jeviště ztrácejí své přirozené prostředí a získávají zcela nové charakteristiky. Jsou stejně pružné jako těla tanečníků, jsou zranitelné, ale jsou i pevné a v každém okamžiku magické.

Je možné, aby tělo, jak ho známe, zmizelo? Nebo aby bylo jiné? Jako když se housenka promění v motýla, rozpadne se na své elementární částice a přemění se podle jiného plánu, jiné architektury? Francouzská choreografka Marie Gourdain v inscenaci Mu—Tation s pomocí tří performerů pracuje na velké metamorfóze, která projde několika po sobě jdoucími reinkarnacemi – v PONCI 21. října. Inscenace vznikla v produkci česko-francouzského kolektivu umělců tYhle.

Tanečně-vizuální představení Marty Trpišovské s názvem Kolečko: Ověřitelé, inspirované knihou Zuzany Demlové Pohádky o kolečkách a nekonečnu, 23. října pozve na exkurzi do světa optiky a relativity. Demonstrací na primitivním tvaru kolečka nabídne jednoduché chápání fyziky a optiky navázané na vnitřní světy jednotlivých aktérů. Díky syntéze výtvarného a tanečního umění tak umožní setkání dětských a dospělých diváků v podobě intenzivního zážitku. Stačí jen zapojit fantazii.

Závěr října bude v PONCI patřit další premiéře. Pražský kolektiv tvůrců z oblasti současného tance a fyzického divadla Dočasná Company 30. a 31. 10. představí svou Callin’ Gaia. Performativní pohybově zvuková inscenace pro tři tanečníky    a zvuk je věnovaná tématu současné doby – antropocénu.

O divadle PONEC

PONEC – divadlo pro tanec na rozhraní dolního Žižkova a Karlína je jedinečný prostor pro kreativitu, inspiraci, setkávání, dialog a nové impulsy. Taneční obec jej získala v září 1998, kdy Tanec Praha z.ú. a MČ Praha 3 podepsali smlouvu o pronájmu na 25 let. Tato doba uplynula právě letos, ovšem Tanec Praha z.ú. včas dojednal prodloužení smlouvy na dalších 10 let. Letos pětadvacetileté divadlo PONEC tak bude dál vítat umělce i diváky. 

Unikátní scéna pro současný tanec s veškerými přesahy tohoto žánru do dalších uměleckých oblastí – první svého druhu v České republice – rozjela úvodní sezonu v roce 2001, po třech letech intenzivních rekonstrukčních prací. Divadlo PONEC se tak již 23. rokem podílí na tvorbě a vzniku nových progresivních tanečních děl, zejména jako koproducent. Oslovuje i dětské a mladé diváky a věnuje velkou pozornost tvorbě interaktivních představení pro školy a rodiny. Dává prostor domácím umělcům a zároveň rozšiřuje možnosti mezinárodní spolupráce, integruje také ukrajinské umělkyně. Divadlo PONEC je domovskou scénou festivalů TANEC PRAHA a Česká taneční platforma.

PONEC provozuje Tanec Praha z.ú. na základě smlouvy o pronájmu s MČ Praha 3, za finanční podpory Hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Městské části Praha 3 a dalších. Je členem European Dancehouse Network.

Tanec Praha z.ú. je partnerem projektu Krenovka. Společnost SUDOP Real na revitalizaci usedlosti získala grant z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Fondů EHP 2014–21.

Více informací a online prodej vstupenek na www.divadloponec.cz

MAG#art2friends