Rozšíří virtuální realita dimenze empatie?

Co se ve virtuální realitě naučíš, v životě jako když najdeš. Nebo ne? Přijďte do DOXu prozkoumat, do jaké míry má virtuální realita schopnost ovlivnit naši žitou skutečnost prostřednictvím umění. Zveme na první ročník mezinárodního festivalu VR filmů ART*VR.

Tvůrčí tým pod vedením VR tvůrce Ondřeje Moravce a pražské Centrum současného umění DOX představují poprvé festival ART*VR, který se zaměří na imerzivní tvorbu ve virtuální realitě, zejména na téma empatie v digitálním umění.

Festival je první akcí svého druhu a rozsahu ve střední a východní Evropě a proběhne v datu 31. 10. – 3. 12. 2023.

Díky imerzivním projektům se návštěvníci budou moci třeba proměnit v houbu, zkusit si na chvíli žít v těle někoho jiného, proletět se nad Čínou, řídit vojenský dron, anebo se taky budou muset rozhodnout, jak reagovat v situaci, kdy blízký kamarád začne na večírku obtěžovat jednu z dívek.

Kurátorovaný výběr přiblíží lidem VR jako médium, které rozvíjí naší empatii z různých úhlů pohledu a zkoumá, jak nám VR může pomoci pochopit třeba klimatickou krizi, práva žen, rasismus nebo boje původních obyvatel. Tvůrci nové přehlídky přináší do Česka pozitivní i nesnadná témata v unikátním pojetí virtuální reality.

ART*VR festival jsme vytvořili proto, že chceme ukázat, že virtuální realita je médium s uměleckým potenciálem, stejně jako ostatní starší média. Chceme tedy, aby se diváci s námi ponořili do silných příběhů a zamysleli se nad tím, jak může tohle médium smysluplně vstupovat do našich životů, představ o světě, společnosti atd. Mě osobně vždy nejvíc oslovují projekty, které nejsou jen čistou „virtuální fantazií“, ale vztahují se k našemu světu, kde se reálné a virtuální potkává a proplétá. Proto i ve výběru diváci najdou řadu projektů, které mají silný dokumentaristický punc,“ uvádí ředitel festivalu ART*VR Ondřej Moravec.

CO PŘINESLA VIRTUÁLNÍ REALITA?

Virtuální realita od svého boomu v polovině desátých let 21. století začala být označována jako „médium na empatii“. To mnohé tvůrce nadchlo a zároveň rozohnilo. Ať už filmoví, či divadelní autoři začali pokládat provokativní otázky ve stylu: „Takže film nebo divadlo nejsou médiem na empatii? Nedokážou vyvolat emoce?“ Dá se říci, že umělecký svět se rozdělil na tři skupiny. Jednu, která nový potenciál VR začala prozkoumávat a s nadšením realizovat různé projekty přibližující životy lidí v těžkých životních situacích. Vznikla třeba série projektů pod hlavičkou OSN, která přibližovala život lidí v uprchlických táborech, lidí nakažených ebolou nebo lidí, jejichž domovy vlivem klimatické krize mizí pod hladinou moře. Druhá skupina virtuální realitu označila za „jepičí médium“, kolem kterého je velký rozruch, který ale za pár měsíců či let zase opadne. A třetí skupina stojí kdesi uprostřed, pozoruje a názor si teprve tvoří.

Médium virtuální reality slaví letos 10 let od doby svého prvního rozmachu, kdy společnost Oculus vydala první moderní headset. A s tímto výročím si i první ročník festivalu ART*VR klade otázku: Kam médium virtuální reality na poli umění za 10 let své existence došlo? Podařilo se mu docílit svých vysokých cílů a posunout „dimenze empatie“, nebo mají pravdu skeptici a jedná se pouze o módní boom?   Centrum DOX se rozvoji empatie věnuje ve své dramaturgii dlouhodobě, a to nejen ve vzdělávacích programech. Je tak celkem příznačné, že právě v prostoru DOXu našel festival ART*VR svou základnu.

PROGRAM FESTIVALU

Tematická sekce prozkoumá, jestli médium VR skutečně oprávněně nosí označení „stroj na empatii“. Škála námětů je široká, neboť snímky odráží aktuální společenská témata.

Festival tak nabídne 10 projektů, které se s procesem intenzivního navázání empatie snaží pracovat ve vztahu k různým tématům – psychického zdraví, práv etnických a sexuálních menšin, environmentálního žalu, body positivity, kolonialismu, práv žen, sexuálního násilí atd. Zároveň se ve výběru ocitnou i projekty, které se naopak snaží diváka z empatie vytrhávat – a to jak už pomocí rozrušujících narativních principů, nebo třeba radikální prací s kamerou. 

Festival dohromady nabídne 22 projektů. Všechny budou dostupné od 31. října do 5. listopadu. Po skončení festivalu zůstane v Centru DOX dostupná ještě skoro celý měsíc nesoutěžní instalace tematické sekce Dimenze empatie. Lidé ji budou moci navštívit během otvíracích hodin DOXu do 3. prosince.

MAG#art2friends