Spolupráce s režisérem Pavlem Juráčkem a malá role Václava Havla

Karel ovšem už tehdy pošilhává po větších hudebních plochách. On sám zbožňuje filmy, a když má mož­nost vidět promítání těch zahra­ničních, nepromešká žádnou šanci. Ve Filmovém klubu nad Laternou magikou se seznamuje s režisé­rem Pavlem Juráčkem, a hned se spřátelí.

Juráček právě dokončuje film Každý mladý muž a přizve Karla ke spo­lupráci. Nabídne mu, aby k filmu napsal hudbu.

Přišel jsem do nahrávacího studia v ulici Ve Smečkách s první partitu­rou mnou napsané filmové hudby, a nebyl zcela připraven,“ pozname­nal k tomu po letech Karel. „Nebyla to žádná sláva, talent a píle nestačí, pokud nemáte v nahrávacím studiu praxi. Dirigent Filmového symfonic­kého orchestru Milivoj Uzelac ale vzal partituru do ruky a pomohl mi s načasováním. Zachoval se ke mně jako k začátečníkovi velice velko­ryse a já jsem dostal chuť v psaní filmové hudby pokračovat.

Povídkovému filmu Každý mladý muž z vojenského prostředí vévodí v hlavní roli Pavel Landovský a traduje se, že právě ten zajistil malou roli bezejmenného pacienta své­mu kamarádovi Václavovi Havlovi. Landovský prý přišel za Juráčkem a řekl mu: „Vašek nemá prachy. Ne­dal bys mu roli, aby měl na pivo?“ A Juráček ji Havlovi, který však musel být kvůli svému ráčkování ve filmu předabován, dal.

Titulní Karlovu píseň filmu Kdepak leží jistej klíč nazpívá tehdejší velká bigbeatová hvězda Viktor Sodoma. A Karel má tak na kontě i svou první filmovou písničku!

MAG#art2friends