Střed zájmu: Udržitelnost jako způsob existence

Kancelář Kreativní Evropa ve spolupráci s Institutem umění – Divadelním ústavem (IDU) a Studiem Alta ve dnech 12.  a 13.  září pořádala v nových prostorech Studia ALTA mezinárodní konferenci Střed zájmu: Udržitelnost jako způsob existence. Program konference byl koncipován s jasným cílem: Přiblížit význam udržitelnosti v kulturním sektoru, inspirovat konkrétními příklady a také pomoci vytvořit strategie pro začlenění udržitelnosti do praxe.

S úvodním slovem vystoupily zástupkyně tří pořádajících organizací: Pavla Petrová, ředitelka IDU (Institut umění – Divadelní ústav), Magdalena Müllerová, vedoucí Kanceláře Kreativní Evropa Kultura, a ředitelka Studia ALTA Lída Vacková. Pozdravit přišla také Zuzana Zahradníčková, ředitelka odboru umění, knihoven a kreativních odvětví Ministerstva kultury České republiky.

Konferenci, kterou vtipně a pohotově provázel Filip Koryta aka Dr. Filipitch, zahájila americká odbornice na udržitelnost Caitlin Southwick z nizozemské organizace Ki Culture. Mottem její úvodní řeči bylo vymezení udržitelnosti, jako „dělání dobra, aniž bychom škodili”. Přitom možnosti, jak právě skrze kulturu měnit svět k lepšímu, jsou podle Caitlin Southwick neomezené. Kultura má podle ní jedinečnou moc oslovit diváky na emocionální rovině, která umožňuje změnu chování mnohem lépe než pouhé předávání informací. Lidé působící v kulturních odvětvích by si měli neustále klást otázku, proč svou práci dělají, jak a pro koho?

https://youtu.be/uQCXSdLloPY?si=N8m0eWLWs-XeDNYb

Následoval diskusní panel Co je udržitelnost a jak s ní existovat v synergii, který moderoval Jonáš Zbořil a kterého se zúčastnily Kateřina Vídenová, koordinátorka Kafkárny / Centra pro umění a ekologii UMPRUM, Lucia Kašiarová ze Studia ALTA a Anna Hořejší, vedoucí úspěšné kandidatury Českých Budějovic o titul Evropské hlavní město kultury 2028. Podělily se o to, jak vnímají a pojímají udržitelnost ve svých kulturních organizacích a jak je jejich komunity, které se okolo formují, podporují a pomáhají např. překlenout komplikovaná období, zdolávat problémy a také je samotné utvrzují v tom, že práce, kterou dělají, má smysl.

https://youtu.be/k-ZDpqeC7Tg?si=ooXMCTXGxwfBdyb9

Druhý blok konference zahájil Ben Twist z organizace Creative Carbon Scotland, který se připojil on-line, protože z důvodu snižování své osobní uhlíkové stopy nevyužívá leteckou dopravu. Ve svém příspěvku vyzýval kulturní organizace, aby se nebály riskovat, byly angažované a apelovaly na zodpovědnost vůči planetě i společnosti. Dávání příkladu a motivace k udržitelnosti jsou podle Bena totiž mnohem účinnější než jakákoliv nařízení a restrikce. „Umění pomáhá společnosti přemýšlet – přemýšlet lépe, přemýšlet chytře. Spojuje nás a dává prostor, ve kterém můžeme společně mluvit o tématech, jejichž řešení vyžadují zapojení všech. Je zřejmé, že lidé jsou klimatickými změnami znepokojeni, hledají způsob, jak se k nim postavit. Upřímně věřím, že pokud my umělci využijeme všechny své dovednosti, zkušenosti, kontakty a znalosti k tomu, abychom toto téma udržitelnosti zpracovali tak, že osloví širší publikum, umění bude vzkvétat a diváci budou naši práci vyhledávat.“ uvedl během svého proslovu.

Druhý diskusní panel Komunikace jako základ dobrých vztahů s veřejnou správou a s veřejností s Olgou Škochovou Bláhovou z ONplan, Annou Stránskou z HaDivadla a starostou města Rožnov pod Radhoštěm Honzou Kučerou odhalil, že zájem o zavádění zelených opatření je spíše na úrovni jednotlivců, a ne vždy jsou tyto iniciativy od vedení podporovány. 

Všichni řečníci na konferenci byli skvělí, nicméně pro mě byly nejpřínosnější okamžiky setkávání a seznamování se s kolegy, kteří mají stejný cíl, a to zodpovědně řídit kulturní organizace a sdílet vědomí, že kultura je důležitým hybatelem změn ve společnosti,“ reagovala Magdalena Müllerová, vedoucí Kanceláře Kreativní Evropa Kultura.

https://youtu.be/WpVesJjh3Gc?si=LRiEoCOTpegYtNy8

Večer byl věnovaný TALKS, na kterém sepředstavilo 10 zástupců organizací s inspirativními příklady: Jan Vincenec: Sklad uměleckého materiálu za odvoz art re use – ArtMap; Tomáš Poštulka: Udržitelný nerůst filmového festivalu Jeden svět – One World; Václav Pelouch: Energetická úsporná opatření v Národním divadle; Anna Sejková: Muzeum umění a designu Benešov a nerůst, střed a kraj; Adele Newman: (CycleUp!) Sustainable Artist-in-Residence Programmes Goethe-Institut Prag; Andrea Slováková, Anna Tabášková: Udržitelnost na FAMU – Filmová a televizní fakulta AMU; Lucie Kirovová: Udržitelná výstava – Loca architekti; Jonáš Svatoš: Green Archiving – Národní filmový archiv; Radka Hájková: Odpovědnost a udržitelnost mezi headlinery na Rock for People; Petr Dlouhý: Dům odpočinku – Studio ALTA.

Cenu diváků pro tři nejinspirativnější prezentace v rámci TALKS získali Jan Vincenec, Václav Pelouch a Petr Dlouhý, který svůj meditativní vstup s názvem Dům odpočinku zakončil zamyšlením: „Když chceme mluvit o udržitelnosti, je potřeba se ptát, jaký svět vlastně chceme udržovat nebo jaký svět chceme vytvářet?

https://youtu.be/nv_IHR_Nj-Q?si=r-1pDUbGHwHg0yaQ

Druhý den konference proběhly 3 praktické workshopy. V prvním workshopu Building Sustainable Futures Caitlin Southwick nakazila všechny účastníky svým optimismem a nadšením. Pod jejím vedením se zamýšleli nad možnými podobami budoucnosti, sestavili si osobní visionboard a plánovali, jaké kroky mohou vést k jeho naplnění. „Nezačínáme od nuly, už mnoho dobrého je zavedeno….  je třeba slavit a radovat se z úspěchů,” podotkla Caitlin na workshopu. 

Při praktickém workshopu Greenfilming: Teorie v praxi diskutovala skupina účastníků s Adamem Karáskem o postupech a možnostech zavádění udržitelných a ekologických postupů do činnosti svých produkcí, např. v oblastech spotřeby energie, dopravy, cateringu, odpadů a dalších a také o tzv. climate content. Třetí workshop s názvem First Steps to a Sustainable Organisation vedla německá lektorka s Hanna Belz, která s účastníky procházela podmínky každé konkrétní organizace a provázela je možnými kroky individuálně na míru každé z nich.

Česká republika se zavázala k cílům v rámci Green Dealu. Zelená udržitelnost je jednou ze tří perspektiv udržitelných organizací. Konference měla za cíl zaměřit se na komplexní pohled, a to z hlediska ekologické, ekonomické a sociální udržitelnosti. A to se nám myslím podařilo.” dodala na závěr vedoucí Kanceláře Kreativní Evropa Kultura Magdalena Müllerová.

MAG#art2friends