This is us!

„Vernisáž byla úspěšným zahájením a vše se povedlo na výbornou, což potvrdila i hojná účast návštěvníků z řad veřejnosti. S ohledem na skutečnost, že je This is us! studentským projektem, který nepočítal se silnou mediální podporou, byla zcela zaplněná Galerie Glassimo úspěchem převyšujícím očekávání“, říkají kurátorky a zároveň studentky Ateliéru skla UMPRUM Kamila Dvořáková a Anna Martinková.

Vybraný soubor děl nabízí nahlédnutí za zdi Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, kde nadějní mladí umělci tvoří díla, která širšímu publiku zůstávají skryta. Expozice představuje nejen klasické výrobky ze skla, ale i originální přístupy k tvorbě zahrnující fotografie nebo malby. „Cílem výstavy je ukázat, čím se zabýváme i mimo zpracovávání školních témat. Chceme veřejnosti přiblížit díla, která jsou individuálně pojatá a vyjadřují tvorbu jednotlivých autorů. Všechny vystavující spojuje místo, kde se společně setkáváme, Ateliér skla na UMPRUM.” Přiblížila autorský záměr jedna z kurátorek Anna Martinková.

Z vystavených prací můžeme přiblížit objekt Trauma autora z diplomového ročníku Philipa Franka. V práci se zabývá svým pocitem bezmoci v souvislosti s klimatickou krizí. Cílem projektu, je využít design a umění ke zkoumání fyzických příznaků traumatu a deprese. Poskytuje tak způsob, jak se s těmito poruchami vyrovnat.

Dalším vystavujícím je Tomáš Kučera, který se mimo ateliérovou tvorbu věnuje navrhování skleněných produktů společně s designérkou Klárou Janypkovou pod značkou Monotropa. Na výstavě představí mimo jiné ručně foukaný konferenční stolek Torso oslavující fenomén lidského těla.

Netradiční přístup v práci využívá například Karolína Vorlíková svým hravým objektem Post-party pillar. Post-party pillar pracuje se spojováním střepů porcelánových váz za pomoci lepidla evokujícího žvýkačky. Myšlenka práce vychází z příběhu náhle přerušených radovánek v jedné domácnosti. Propojuje historii předmětu a vzpomínky na něj se současností.

Mladí sklářští umělci z Ateliéru skla UMPRUM však nezůstali jen v roli vystavujících, ale podíleli se také na organizaci a přípravě celé akce. Kurátorsky a organizačně ji zajistily Kamila Dvořáková a Anna Martinková. Vizuální identitu zpracovala Emma Balcarová, o fotodokumentaci se postaral Vilém Smejkal a kurátorsky a produkčně ji zajistily Kamila Dvořáková a Anna Martinková. Vše probíhalo ve spolupráci s majitelkou Galeri Glassimo Katarínou Zemanovou.

Vystavující autoři: Agáta Klimtová, Jan Hrůza, Lukáš Wasserbauer, Vojtěch Vořechovský, Anne Ryšavá, Filip Hrubý, Anna Martinková, Vilém Smejkal, Emma Balcarová, Kamila Dvořáková, Tomáš Kučera, Filip Ložinský, Philip Frank, Tomáš Rachunek, Karolína Vorlíková, Jana Svobodová, Tereza Tomanová, Radka Částková, Karolína Kučerová, Johan Pertl, Dominika Petrtýlová, Antonín Kučera, Ivan Pokorný
Vedení ateliéru: prof. ak. soch. Rony Plesl, MgA. Klára Horáčková
Kurátorky projektu: Anna Martinková a Kamila Dvořáková
Grafický design: Emma Balcarová
Fotodokumentace: Vilém Smejkal

MAG#art2friends