Tváří v tvar Michaela Gabriela

Michal Gabriel patří mezi autory, kteří vzešli z výtvarné skupiny Tvrdohlaví, tedy z jednoho z nejvýraznějších a nejsvéráznějších sdružení českých umělců. Jeho tvůrčí zaměření od počátků uměleckých studií až do současnosti směřovalo výhradně k prostorovým formám.

Na jedné straně se jeho tvorba kontinuálně vztahuje k soše v tradičním slova smyslu, k důrazu na trvání její podoby v čase, k materiálům, jež jsou stabilní a prověřené. Zároveň však jeho pozornost na přelomu tisíciletí přitáhly digitální technologie a stal se respektovaným průkopníkem v užívaní digitálních nástrojů v sochařství. Právě ty do jeho tvorby vnesly nejen nové způsoby uvažování o díle, nový dynamický náboj, příležitost pracovat dříve doposud nemyslitelným způsobem a možnost osvobození tvaru od závislosti na materiálu. Významná část jeho tvorby se zaměřuje na trvalé i dočasné instalace děl ve veřejném prostoru.

MAG#art2friends