Umělecká realizace PRAHO! projectu QUEER ALL YEAR

Ve stále více polarizovaném světě, ve kterém je chápání LGBTQ+ komunity velice problematické, představuje umění jedinečné a mocné médium pro změnu. Aktuálním počinem je umělecká realizace QUEER ALL YEAR vznikající pod záštitou spolku PRAHO! project ve spolupráci s lidskoprávním aktivistou Kryštofem Stupkou a ilustrátorem Petrem Polákem. Své místo bude mít ve dvou podchodech a přilehlém parku na Fügnerově náměstí v Praze 2. Vernisáž se uskuteční v neděli 13. srpna, úvodního slova se ujme herec Šimon Bilina, který je také protagonistou videopozvánky.

V České republice se podle studií nachází přes 300 tisíc lidí, kteří se domnívají, že by homosexualita neměla být tolerována. Další 3,1 milionu lidí stojí za názorem, že by stejnopohlavním párům nemělo být umožněno adoptovat děti. Realizace QUEER ALL YEAR si klade za cíl čelit současné situaci v České republice pozitivním přijetím a oslavou. Tvorbou poutavé umělecké instalace, která svou rozmanitostí oslavuje podporu porozumění celé komunity, se projekt snaží o vytvoření prostředí v Praze, kde se každý jedinec cítí bezpečně bez ohledu na svou sexuální orientaci či genderovou identitu,“ říká autorka projektu PRAHO! project, která si přeje zůstat v anonymitě, a dodává:

Na rozdíl od práce aktivistů se snažíme o navázání debaty za účelem změny perspektivy. Realizace ve veřejném prostoru obohacená o QR kódy a rozšířenou realitu vytvoří celoroční svědectví o rozmanitosti a odolnosti LGBTQ+ komunity. Výtvarné dílo navržené oceněným ilustrátorem Petrem Polákem bude sloužit jako celistvost queer komunity; a to jak v jejích radostech, tak v jejích bojích. Celý výtvarný návrh je zpracován takovým způsobem, aby podtrhoval posun ve vnímání a zpochybňování předsudků.“

QR kódy umožní přístup k řadě interaktivního obsahu, který bude na měsíční bázi obměňován. Veřejnost se tak bude moci do instalace aktivně zapojovat, zjišťovat si nové informace, sledovat rozhovory s odborníky a zástupci této komunity či přispět k cyklu queer poezie. I z toho důvodu se bude realizace v průběhu celého roku vyvíjet a inspirovat k dialogu. Veškeré informace budou dostupné v češtině a angličtině.

QUEER ALL YEAR je realizován za podpory Magistrátu hl. města Prahy, Galerie hlavního města Prahy a Technické správy komunikací Praha.

O projektu PRAHO! project

PRAHO! project vznikl v říjnu 2021, kdy se ve veřejném prostoru města začaly objevovat desítky básní ve formě samolepek, plakátů, billboardů či uměleckých instalací. Každý text nese kromě své myšlenky a očíslování také unikátní QR kód, který odkazuje na webové stránky s několika otázkami osobního či městského rázu. Na stránky je také možné nahrávat fotografie či videa. Od spuštění projektu se k organizátorům dostalo na 50 tisíc výpovědí poukazujících na jedinečnost každého z nás. Jde o neuvěřitelnou sbírku názorů, pocitů, uměleckých vyjádření či myšlenkových pochodů.

Na pozadí vzniku projektu stojí tři základní aspekty – prvním z nich je snaha o vytrhnutí náhodných lidí z každodenní šedi, druhým je jakýsi boj proti exkluzivitě prezentování umění v galeriích prostřednictvím vystavování ve veřejném prostoru a třetím, v současnou chvíli tím nejdůležitějším, touha propojit společnost dohromady a poukázat na skutečnost, že si v tomto na první pohled odcizeném světě můžeme být daleko blíž, než se občas zdá.

I díky odvaze lidí sdílet mnohdy nesdělitelné tento projekt stále roste. Za jeho fungováním v současné době stojí 13členný tým. V prosinci 2022 vyšla čtyřdílná PRAHO! publikace, v dubnu 2023 byl s finanční podporou partnerů projektu TSK, GHMP, AVU a Umění pro město otevřena první realizace ve veřejném prostoru, kterou je interaktivní podchod pod tramvajovou zastávkou Vychovatelna v Praze. A navazování nových spoluprací, díky nimž se umění ve městě posouvá ještě blíže k jeho obyvatelům, stále pokračuje.

MAG#art2friends