Umprum v Miláně

15.4.–21. 4. 2024
ALCOVA / Milano 2024, Villa Bagatti Valsecchi, Via Vittorio Emanuelle II, 48, Varedo, Itálie

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze se na Milano Design Week 2024 představí projektem s názvem WAKE. Studující Ateliéru designu oděvu a obuvi a Ateliéru produktového designu se v něm společně zamýšlejí nad současnou rolí společenského oděvu a s ním spojených pravidel. Ambasadorkou nepřehlédnutelné prezentace ve Villa Bagatti Valsecchi se stala Alena Šeredová.

„Nebylo nic jednoduššího, než se stát ambasadorkou tohoto projektu. Velmi ráda pomůžu mladým českým návrhářům. Tvorbu mladých lidí miluju. Přiznám, že se zde (v Itálii) vždy snažím zviditelnit českou tvorbu a české umění. A toto je přesně to, co se dá nazvat „zlaté české ručičky“,“ říká Alena Šeredová nadšeně k instalaci studentů Ateliéru designu oděvu a obuvi a Produktového designu UMPRUM. 

Studentky a studenti pod vedením Simony Rybákové kreativně přehodnocovali současný stav formálního dress code, který ač funguje jako doporučení, je často vnímán jako zákon a povinnost. Aby získali komplexní pohled na celou problematiku, spolupracovali s řadou externích lektorů. Zkoumali provázanost dress codu se společenskými normami, kulturními proměnami i individuálními tvůrčími projevy. Do svých modelů také vnášeli potřebu udržitelnosti – recycling-upcycling, zero waste, sociální design, zpracování přírodních biodegradabilních materiálů či udržení tradičních řemeslných technik.

„Kladně hodnotím, že studenti k tématu nepřistupovali prvoplánově a nesklouzli pouze k nabízejícím se večerním toaletám. Oproti tomu do návrhů vnášeli vlastní postoje a často i kritický vhled,“ dodává k finální kolekci vedoucí ateliéru Simona Rybáková. 

Výslednou tvář vtiskne projektu WAKE výrazná prezentace v prostorách historické vily na předměstí Milána. Centrální sál zaplní nafukovací objekty, které navrhli studující Ateliéru produktového designu pod vedením Michala Froňka.

Přidávají tím projektu další vrstvu, jejímž cílem je reflektovat současnou komplikovanou společenskou a politickou situaci a otevírat diskusi v tématech, která jsou pro jejich tvorbu a život podstatná.

Instalace Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, která je vystavena v rámci platformy Alcova Milano, bude k vidění do 21. dubna. Pro ty, kteří nebudou mít možnost WAKE navštívit, budou průběžně na webu a sociálních sítích UMPRUM publikovány fotoreportáže, videa a další zajímavosti.

MAG#art2friends