V Ponrepu bude vyhlášen vítěz Ceny ARAS

 • Citlivý člověk (režie Tomáš Klein)
 • á-B-C-D-é-F-H-CH-í-JONESTOWN (režie Jan Bušta)
 • Hranice lásky (režie Tomasz Wiński)
 • Brutální vedro (režie Albert Hospodářský)
 • Její tělo (režie Natálie Císařovská)
 • Bod obnovy (režie Robert Hloz)
 • Zešílet (režie Zuzana Piussi)
 • Oběť (režie Michal Blaško)
 • Je nalezená tím, koho hledá (režie Petr Michal)
 • Lidi (režie Kateř Tureček)
 • za jak dlouho začnou pejska pálit tlapičky když vystoupí na dálnici? (režie Anna Petruželová)
 • Marn, oblečená v nahotě (režie Karolína Brabcová)

Cenu vyhlašuje a uděluje ARAS jednou ročně a je udělována v jediné kategorii – debut nad 30 minut. Autorkou ocenění, malé figurální plastiky „Múzy filmařů“, je akademická sochařka Šárka Radová. Loni získal cenu režisér Jan Daniel za snímek Za pár hodin zítra.

Večer ARAS je každoročním setkáním všech členů asociace, na kterém se diskutuje o aktuálních tématech, která ovlivňují činnost a práci režisérů, scenáristů a dramaturgů. „Letos se bude diskutovat na téma o chystané transformaci Státního fondu kinematografie, jejíž přípravy již od počátku pečlivě sledujeme a expertně komentujeme právě s ohledem na specifika našich profesí,“ říká předsedkyně ARAS Marta Nováková.

Moderované debaty se zúčastní náměstek ministra kultury Michal Šašek, děkanka FAMU Andrea Slováková a expert Fondu kinematografie Přemysl Martinek. Poté se představí platforma ARTINII svou unikátní distribuční technologii. Vrcholem večera bude vyhlášení laureáta Ceny ARAS, jímž se může stát debutant s filmem nad 30 min. Jako obvykle o vítězi ceny rozhoduje jediný porotce či porotkyně, tentokrát spisovatelka Radka Denemarková, která vybírá z dvanácti nominovaných filmů.

Stejně jako je Český lev doslova reklamou na českou kinematografii, chceme prostřednictvím Ceny ARAS upozornit širokou veřejnost i naše kolegy na zajímavé debuty, kterých by si jinak třeba nikdo nevšiml,“ říká režisér Radim Špaček, místopředseda Rady ARAS.

Vnímám to jako povzbuzení mladých filmařů, mnohdy ještě studentů, že je sledujeme a fandíme jim. Zřejmě i proto, že si sami pamatujeme, jak těžké byly mnohdy naše začátky. Režisér vítězného filmu obdrží kromě diplomu i finanční ohodnocení ve výši 25.000 Kč, což může nepatrně přispět k práci na dalším projektu. A ještě k tomu, kdo vítěze vybírá – už několik let nemáme klasickou několikačlennou porotu, porotce je pouze jeden (letos jí je spisovatelka Radka Denemarková), není z oboru, ale musí to být výrazná kulturní osobnost a na jejích bedrech spočívá tíha zodpovědnosti, že vybere správně.”

Co je ARAS?
Asociace režisérů, scenáristů a dramaturgů je výběrovým spolkem českých profesionálních filmových a televizních režisérů, scenáristů a dramaturgů. Jeho členové usilují o rozvoj svých oborů, autorské kvality a svobody, a ctí pozitivní hodnoty demokratické společnosti. Členové ARAS, při vědomí možností ovlivňovat veřejné mínění, se ve své tvorbě a veřejném vystupování hlásí k vyšší míře společenské odpovědnosti.

Cíle ARAS jsou zejména:

 • posilovat a chránit sociální, právní a finanční podmínky autorů ve filmové, televizní a další audiovizuální tvorbě
 • poskytovat odborné poradenství, pomoc a ochranu členům v pracovněprávní a autorskoprávní oblasti
 • zastupovat zájmy členů formou jednání s dalšími profesními asociacemi, organizacemi a orgány veřejné správy, fondy, atp.
 • vyjadřovat se k platným právním normám, týkajícím se oblasti audiovize a spolupracovat na přípravě jejich novelizací s dalšími právnickými a fyzickými osobami
 • podporovat umělecký rozvoj i odborné vzdělávání svých členů
 • podporovat začínající režiséry, scenáristy a dramaturgy
 • podporovat organizování festivalů, přehlídek, kongresů, seminářů, konferencí a dalších aktivit
 • spolupracovat s mezinárodními organizacemi stejného či podobného zaměření.

Členové rady ARAS:
Marta Nováková – předsedkyně
Alena Derzsiová – první místopředsedkyně
Radim Špaček – druhý místopředseda
Vojtěch Filčev
Dan Wlodarczyk
Roman Kopřivík
Andrea Culková
Tereza Vejvodová
Vít Janeček

MAG#art2friends