Výstava Cena Jindřicha Chalupeckého v PLATO Ostrava

Projekty Burnout Space kolektivu StonyTellers a Petra od autorky Petry Jandy navozují úvahy o proměnách životního prostředí a zdrojů, z nichž jsme si jako lidstvo navykli často velmi bezohledně čerpat a brát je jako samozřejmost. Zároveň tato díla – každé svým unikátním způsobem a svébytným uměleckým jazykem – ztvárňují i linku úvah o čerpání osobních zdrojů ve formě vlastní energie a práce.

Na proměny světa okolo nás se zaměřuje i multimediální projekt Kryštofa Brůhy Zlatý Vrch, v němž autor provedl takřka vědeckou sondu do prostředí stejnojmenného skalního útvaru v Severních Čechách. Fyzikální zvláštnosti této vulkanické vyvřeliny jsou návštěvníkům zprostředkovány skrze prostorově velkorysou a vizuálně překvapivou instalaci. Její součástí jsou silné magnety, napůl roztavené horniny i působivá video smyčka názorně ukazující teplotní proměny tohoto místa v čase. 

Lenka Glisníková vyplnila část výstavní haly spletencem z průmyslového potrubí, na němž jsou v nejrůznějších polohách a úhlech umístěná plexiskla vyřezaná do podoby balancující na pomezí organických a designově promyšlených tvarů. Barevné koláže, které je pokrývají, otevírají v díle nazvaném You Could Feel the Friendly Stranger úvahy nad stále důslednějšími snahami o automatizaci lidské práce. Přestože se jedná o velkolepou prostorovou instalaci, dílo vychází z autorčiny fotografické tvorby, která je zde zhmotněna subtilním a velice neotřelým způsobem. 

Na výstavě nechybí ani médium malby, v němž dlouhodobě tvoří Gabriela Těthalová. Autorka zde představuje výběr velkoformátových obrazů, do nichž navzdory převládající abstrakci prosakují také jednoznačně figurativní motivy, například fragmenty rukou, listů, či očí. Prožitek setkání s obrazy podkresluje hudba, rozeznívající prostor galerie skladbou Reverse Mantra (Obrácená mantra), na níž se autorka podílela hrou na flétnu a která upozorňuje na nečekané souvislosti mezi těmito dvěma formami uměleckého projevu. 

Součástí výstavy laureátek a laureátů Ceny Jindřicha Chalupeckého je již po několik let projekt zahraničního hosta. Letos připravil nizozemský umělec Jonas Staal, který patří k nejznámějším umělcům na mezinárodní scéně, rozsáhlou instalaci a živý program, který shrnuje více než dekádu jeho uměleckého výzkumu na téma propagandy. Současně představuje nový film nazvaný Divadlo propagandy, videostudie vzniklý přímo pro tuto příležitost. Tento umělecký snímek bez nadbytečného sentimentu a zároveň velice efektně odhaluje nástroje propagandy na nejrůznějších překvapivých místech, například v produkci blockbusterových filmů jako Godzilla nebo Top Gun.     

Staal se v roce 2023 stal držitelem The Prix de Rome – prestižního ocenění pro výtvarné umělce v Nizozemském království. V roli hosta nejvýznamnějšího českého uměleckého ocenění místnímu publiku předkládá svůj pohled na propagandu skrze fyzickou instalaci i kontinuální živý program. Propagandu vnímá nejen jako prostředek často skrytého ovlivňování našeho vnímání a chování, ale také zkoumá, jestli je možné, aby se propaganda stala osvobozujícím nástrojem. Jeho Stanice propagandy, stejně jako živý program Školy propagandy, nás vede k uvědomění si, jakým způsobem jsou utvářeny velké (mediální, politické ad.) příběhy, které udržují často nechtěné a nefunkční systémy a přesvědčení, v nichž žijeme. Vybízí nás, abychom jen nečinně nepřihlíželi, abychom se jako jednotlivci i kolektivně zapojili do akcí vedoucích k pozitivním změnám.

MAG#art2friends